Munchmuseet, MM N 38

MM N 38, Munchmuseet. Datert 1928–1930. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 38, s. 1

    E g … odt billede med 10 huller
er bedre at have end ma
ti dårlige malerier uten huller


Sehr verehrter
Jeg vil nødig skrive om min kunst
Det blir let et program
Alle Programmer er { … } … 
dømt til at { … }brydes – ligesom
alle forbund og sammenslutninger –
– De hænger en om benene
som tunge lænker


    Alle program på
forhånd dødsdømte
Som lænker om benene


    Det bølger og blir tåke
for øinene på den dødsdømte på
veien til skafottet – så fæstes hans blik
til en knop – til en blomst – T{ … }anken hænger og

klorer sig til dem Hvor underli gul blomsten
er – hvor pudsi knoppen er

 

Munchmuseet N 38, s. 2

Et godt billede med 10
huller er bedre en 10 dårlige
billeder uten huller

    Et dårlig
    Et godt billede med slitte
farver og d
dårlig undergrund
er bedre end 10 dårlige billeder
med god undergrund
Godt billede forsvinner aldrig

    En genial tanke dør ikke
    En { … }kulstreg på en m{ … }urvæg
kan være mer værdifuld kunst kunst end
mangt et stort billede i
kostbare { … }rammer

    En

 

Munchmuseet N 38, s. 3

    Leonardo da Vin{s}cis fleste billeder
er ødelagte – men de lever
aligevel – en genial tanke
dør ikke

    Krigen
Dødskamp

    Badende Mand

 

Munchmuseet N 38, s. 4

    { … }En kultegning på en mur
kan være større kunstværk end
det mest fuldendt udførte maleri

    Mange malere arbeider
så forsigtig og omhyggeli
med undergrunden – og med
udførelsen af billedet – { … }for at
bevare det for evigheden – at
de mister sin ild

Så hænder det at billedet er
så kjedeli og dårli at det
kommer på mørkeloftet
Et Selv om et lyst  … 
expresionistisk billede er ikke
var taber med tiden i farve
– så beho kan det beholde
sin sjæl og spændkraft – selv
om det blot er en lin{ … }ie \igjen/
og det dør ihvertfald i skjønhed
– I hvertfald har det bragt
nye mål for malere af med
andre n m andre intentioner