Munchmuseet, MM N 72

MM N 72, Munchmuseet. Datert 1928–1929. Notat.
Filologisk kommentar: Utkast til «Livsfrisens tilblivelse». Inneholder en versjon av Skrik-teksten.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 72 bl. 1r

    Jeg gik en aften udover en
vei – på den ene side lå
byen og fjorden under mig –

    Jeg var træt og syk – jeg stod
og så ut over fjorden – og
lot ‹ve›
Solen gik ned –
luften – fa skyerne farvedes
røde – som blod –

    Jeg følte som et skrik gjennem
naturen – jeg syntes at høre
et skrik –

    Jeg malte dette billede –
malte skyerne som virkeli blod –
– Farverne skreg –
Det blev billedet skrik i livsfrisen    Da musikken en solklar vårdag
kom nedover Karl Johan – fyldtes
mit sind med fest – Våren – lyset
musikken – smeltede sammen til
en dirrende glæde – Musikken
farvede og farverne – Jeg lot farverne
dirre efter musikkens ryth i rythme

    – Jeg malte billedet og lot farverne
dirre i rythme efter musikken – Jeg malte de
farver jeg da så