Munchmuseet, MM N 79

MM N 79, Munchmuseet. Datert 1934. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 79, s. 1

    Kritikkerne
    En kritikker kommer
til Paris han opdager
en pludseli Amerika – det
vil si Impresionismen og dens
glimr glimrende kunst – men
som uheldigvis har været opdaget
lang tid – så længe at en ny
noe nyt er i fuld voxen –

    – Han danser omkring kalven
og der allerede er stekt hard –

    Til sin skræk opdager han
rundt om sig en hel ny
kunst er voxet o{ … }p vækker
forargelse strid – og glød som
Impresionismen vakte for en
menneskealder – O{ … }m han står alene

 

Munchmuseet N 79, s. 2

    Hva gjør annet end at
end at profetere at kunsten
er færdi – Finis artistes –


    – D
    K Arkitekturen er ny
med  …  enkle flader og rum –
– De små billeder trænges
ikke så meget –

    Ophobning af nibs og planter
og { … }G …  b de små billeder
med den flygtende {h}Gjort –
den ‹sirlige› horisont med
festning og kirkespir – det yndig
kyssende par i måneskin en
overflade –

    Men de store flader trænger
alligevel liv og farver –

    Kuns Man går til kun
maleren og

 

Munchmuseet N 79, s. 3

han fylder hele fladen

    – Men ikke alle m
nye vægkunst vægmalerier
kan komme op som
i renæsansens tid – Kunsten
Det blir da f atter folkets
eie – vi alle eier kun
kunstværket –

    En malers værk behøver ikke
at fors{ … }vinde som en lap i et
hjem hvor blot et par mennesker
ser det –

    Da jeg er
    Det er noget for mig
betagende i at gå ut
i en helt ukjendt by – { … }uten
‹Bædeker Kommentar› eller ‹veivisere› at

 

Munchmuseet N 79, s. 4

for{ … }dybe mig i det nyes
mystik – at gi mig som halvt
i en drøm over i de m
nye indtryk

    Slik stek jeg en morgen
ut af toget i Bazel og brugte
noen timer inden jeg atter skulde
stige på toget til at give mig
intrykkene i vold – Hvor var
ikke Bazel et fund – Disse herlige
ukjendte skjønhedsindtryk – Dis Denne
herlige opbygning af byen ved de
vældige flad og ale disse gader og
smug, \med med farver – former – gammelt og nyt/

    Jeg standset pludseli op ved synet
af fasader med frescobilleder –
ikke «dekorationer» men kunst
og så så først jeg frescobilleder af
Pellegrini og andre Bazelkunstnere –
Men Mest {v}blev jeg tat af et
bil frescobillede af Pellegrini der var
malt på et hjørne –

    Skulde ikke tiden være for denne kunst  …  Man sier – før var der
‹Religion› i kunsten – Der er altid

    Religion blandt menneskene – nye former –  …  og { … }forskjellig kunst
 … 

     For { … }den store flade kunst må gives hele { … }ens sjæl for ikke at blive
blot bare dekorativ