Munchmuseet, MM N 91

MM N 91, Munchmuseet. Datert 1934–1940. Brevutkast til Uidentifisert mann.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 91 bl. 1r

    Du sa til mig for 8 dage siden
at gravurene {er}var solgte og da jeg
trængte penger til kjøb af et papir bad
jeg om dem. Jeg havde osså samlet
noen arbeider til salgs –

    Vi må få en ordning på det
da det blir lidt anstrængende slig
det nu går –

    Det kunde kanske ordnes slig at
jeg pr måned kunde la Dig
f{ … }å noen sager til salgs. Som det
nu går kan det let bli merkantilt
og jeg vil kunne komme til at bringe
ud arbeider der kunde betragtes som
kitsch – Det har jeg hele mit liv arbeidet
mot – Altså mandag mellem 1 ½ og 2
kommer Du og jeg skal ha en del nye
sager færdig –