Munchmuseet, MM N 94

MM N 94, Munchmuseet. Datert 1888. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 94, s. 1
 … 

    Den 5te årlige kunstudstilling
 …   …   … 
adskillet sig fra de foregående
udstillinger i flere henseender
Man behøver blot at lægge
mærke til Publikumet deroppe
iår  …  ligner ikke de foregående
Udstillingers Publikum
 …  ikke mange forfærde{ … }d eller
forbitrede ansigter { … }ei heller samler
man sig som før i { … }klynger
om enkelte billeder – Det er
et jævnt adstadig Publikum
der lidenskabsløst og dumt
passerer gjennems salene. Men
af og til hører man dog udbrud
som yndigt – skjønt når { … }nogle

 

Munchmuseet N 94, s. 2

stanser foran et billede hvor
en  …  og en blunder efter
e{t}n vågenat sidder fint
pudset. Moder med elegant opsat
hår uden en buste samt \en/
faderen { … }der har ‹stillet› sig op
i en passende belysning med
manchetter uden ‹flek› og
‹lyte›, Det syge barn
paa har pent og stille
lagt syg den  …  den
hele nat og sovet model
og været som et snildt barn
‹bare› ikke

    Maleren har aldrig
seet dette ialfald har
han slet ikke seet  …  malt
det som han har seet
det,

 

Munchmuseet N 94, s. 3

    Man har følelsen af
 …  at foreldre mere har
ha{t}vt omsorg forat at
p holde værelset den syge
og sig selv pene og pudsede
end havt ‹tanger› for
de barnene –


    Publikummet vandrer
gjennem salerne og det gl{ … }aner
dorskt og dumt på de
mange billeder de har
seet hundrede ganger før
og jo oftere de har
seet bilderne før før jo
jog mere forsoner de sig med
dem. Benekter

    Publikum er nu synes vist{ … }nok
bedre om udstillingen nu

 

Munchmuseet N 94, s. 4

thi forarges ikke så
mer. De bek begeistres
vistnok ikke men
det vil de {s}vist helst
slippe, men færre kommer
går didop  …  –

    { … }Wentzel forsover sig mere og mere nu
må sig man tilgiver
ham { … }at han i sin
tid tid male{ … }de en pukkelrygget
snedker – Hans to ‹føderåds-
folk› er vistnok fattig
gamle og fa endog fattige
men folk liker det aligevel tilgiver ham det
han har ladet gulvet
fernissere være blankt poleret
og bordet og borde møblerne
været blankt polerede
og den tunge luften støvede
luften der ‹fins›  …  har
han ikke havt med