Munchmuseet, MM N 96

MM N 96, Munchmuseet. Datert 1888–1889. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 96 bl. 1r
    
    1)


    Der lå han midt med hode midt i { … }puden
og dybt ind i den. Armene tunge og
trætte nede i dynen. { … }Det var noget
fremmed over ansigtet –  …  det var
mindre og ligesom rødsminket –

    Han lå i en døs og så distr{ … }ait
 …  ud i værelset.

    Det er Edvard sa de    han kommer
for at hilse på Dig. Han stirre{ … }de ud
i førstningen lidt forstyrret så {s}kjendte
han mig nei er det ikke Munken Kommentar
han kaldte mig altid ved efternavnet.
Nei er det ikke det da.

    Goddag goddag. Det var noget av det
gamle f …  { … }tonefaldet.

    Ja nu er det dårlig me mig – {s}kan
ikke skjønne det. Kan ikke reise mig og
så er det smerterne i ryggen. A{g}a ja
Det er det med blodet sygdom i blodet

    Ja. Ja
    Det var morsomt du kom da.
    Du var jo i Kjøbenhavn ja rask gut ja
var Du på ‹rundetårn› –
præktig udsigt var der i 48, da jeg
for med  … 

 

Munchmuseet N 96 bl. 1v