Munk / Munken

Litterær figur antakelig basert på Edvard Munch selv.

Kommentaren er knyttet til disse tekstene

MM T 2760, bl. 31r
MM T 2760, bl. 34r
MM N 96, bl. 1r
MM N 113, s. 2
MM N 115, s. 1
MM N 503, s. 16
MM N 503, s. 20
MM N 2820, bl. 2v
MM T 2770, bl. 27r
MM T 2770, bl. 27r
MM T 2770, bl. 29r
MM T 2770, bl. 31r
MM T 2770, bl. 40r