Munchmuseet, MM N 147

MM N 147, Munchmuseet. Datert 1933–1935. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 147 bl. 1r

    Albert Kollmann en mærkeli
kunstven og original vel
kjendt i Tysklands kunstnerkredse
intereser{er}te sig stærkt for Munchs
kunst. Fra 1902 arbeidet
han utrætteli på at
skaffe Munch rummeligere
forhold i Tyskland – og det
skyldes ham  …  meget at
han fik den plads han
opnåede