Munchmuseet, MM N 157

MM N 157, Munchmuseet. Datert 1940–1943. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 157 bl. 1r

    Det er frygten for at få parceller
på eiendommen eller at jordstyret skulle
ville påta sig noget arbeide her
der har bragt mig til at selv påta
mig så meget arbeide her og git så
svære summer hertil

    Det gjælder fremfor alt at forhindre
at jordstyret skulde påta sig noe
arbeide her og jeg ber Dem være så
snil at forklare Flod dette før det
blir forsent

    Jeg har ikke fået tag i Flod
eller jordstyret i telefon

    Jeg synes det er hardt at jeg og
mit livsværk skal ofres forat der
skulde kunne skaffes et par mål mer
dyrket jord