Munchmuseet, MM N 167

MM N 167, Munchmuseet. Datert 1926. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 167 bl. 1r

    Jeg ved ikke om det er af rent misforstaaelse
hos intervieweren
eller af en hyppi forekommende sensationssø søgen
efter sensation at Deres interviewer lar mig
{ … }komme med den tåbelige bemærkning at alle
i Norge blir altid kunstnere betragtet som
jonglører eller akrobater – (Dis Slige er jo osså hæderlige
kunstnere i sit slags – men det skulde altså vær ha
tages i annen betydning) Jeg kom kom jo blot med
en spøkefuld bemærkning om at vi kunstnere er
nærmest jonglører – og en ligeledes spøkefuld
bemærkning om at jeg som godseier følte mig
mer agtet – DJeg nævnte i den sidste forbindelse nok
Norge men jeg mente selvfølgeli blot visse kredse visse borgerkredse

og kredse der er at søge blandt
{ … }at for sin kunstfiendtlighed bekjendt Aftenpostens Læsere

 

Munchmuseet N 167 bl. 1v

‹{ … }og› at Løitnanter og Godseiere over den hele verden
i den  …  lignende kreds er mer agtet end kunstnere er vist
og sandt –