Munchmuseet, MM N 170

MM N 170, Munchmuseet. Datert 1907–1908. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 170, s. 1

    Kun
    Et Lands Kunstnere
Digtere – ere ømfindtli{ … }ge
Fonografiapparater – de
har fået den store og
smertefulde Evne at
optage i sig d{ … }e Udstraalinger
 …   …  – som Samfundet
udsender –

    Disse giver Digterne ‹tilbage i›
en fortættet Extrait
– Jages en Kunstner fra sit
Land – { … }jager Landet samtid{ … }ig
væk – en fuldladet Elektrisk
kraft –

 

Munchmuseet N 170, s. 2

    Man behøver blot at
læse i e{n}t banal Digt
eller en slet Roman
vil man finde Udtryk
som – F‹unke› Gnist
Ild – Sår Hjertesår ‹i› –
– det er forslidte Udtryk
for virkelige Fænomener
– {De}Udtrykkene er banaliserte
og har tabt sin Kraft
– For ‹E.› Wergeland var en
F‹unke› af – En Gnist –

 

Munchmuseet N 170, s. 3

    For Spads Skyld ‹har›
jeg en Slig ved Vi … 
M Jeg har en
liden Udstilling af
Gravurer udstilt i
Hamburg – har selv
ikke været der
– Der har ingen Forhånds
Kjælder‹etages› artikler været –
– som brugeligt er er
Udstillingen annonseres –
{Så}Jeg tror at kunne påstå
at den blot har været

 

Munchmuseet N 170, s. 4

anmeldt i et Par Aviser –
Ei heler er