Henrik Wergeland

Henrik Arnold Wergeland (1808–1845)
Norsk forfatter.

Les mer

Henrik Wergeland er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 1160.   Brev fra Jens Thiis. Datert 18.05.1933. Se s. 1
«og Welhavens negative side og bekjempet Wergeland og hans flokk, «– disse barbariets, råhetens og ukjærlighetens forfektere» – «de lurvede uhyrer» – «øgleætten». Man sparte ikke på konfekten i datidens jour- nalistik heller! – Det var en misforståelse av P.A.M. å stille sig skr slik kontrær overfor Wergeland. For i virkeligheten var det med denne vidtskuende internasjonalist og positive norskhetsmand han hørte sammen, og langt mere enn med den dansk-tyske este- tiker Welhaven. Den naturlige norske linje fører fra Wergeland over P.A. Munch og Ivar Aasen frem til Bjørnson, selv om B. ikke kunde følge dem i den norske sprog-bevægelse.»
Munchmuseet, MM K 1169.   Brev fra Jens Thiis. Ikke datert. Se s. 1
«Jeg bor her, ledsaget av min pleierske søster Else, som du kjenner, har al komfort og er omgitt av det skjønneste landskap – Mjøsegnen med Wergelands Skreia, VinjesHelgeøia – «ho er som barmen på møya», skriver han i «Ferdamindi Kommentar», det skjønne Nes-landet og Mjøsens speilblanke flate – alt»
Munchmuseet, MM N 170.   Notat av Edvard Munch. Datert 1907–1908. Se s. 2
«Man behøver blot at læse i e{n}t banal Digt eller en slet Roman vil man finde Udtryk som – F‹unke› Gnist Ild – Sår Hjertesår ‹i› – – det er forslidte Udtryk for virkelige Fænomener – {De}Udtrykkene er banaliserte og har tabt sin Kraft – For ‹E.›Wergeland var en F‹unke›af – En Gnist –»
Munchmuseet, MM T 2707.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1877. Se s. 31
«      H. Wergeland.»