Munchmuseet, MM N 189

MM N 189, Munchmuseet. Datert 1908. Brevutkast til Jens Thiis.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 189 bl. 1r

    Spøg tilside – Kom altså
ned på et Par Dages
Besøk og vær Telefonstang
mellem mig og Fædrelandet
– hvortil Ledningen er
afbrudt –

    Det blir Fattigmands
bakkels Du får da
jeg ikke er så rig
som {r}Rygtet siger –

    Men Du kan hente
Dig et Par af mine
verdensberømte og

 

Munchmuseet N 189 bl. 1v

nu så dyrt betalte
Gravurer –

    Jeg vilde gjerne be Dig
ordne med min
grafis{e}ke Samling
som jeg har her –
ialfald får Du se den
og et Par andre Sager –
– Du får altså frit Logi
og Fattigmandsbakkels –

    Turen hi{n}d er meget
billig – Man h