Munchmuseet, MM N 214

MM N 214, Munchmuseet. Datert 1918–1925. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 214 bl. 1r

    Noget vanskeli er det mig
at forstå hr Gunnerud – om end
{ … }der er ofte at se { … }folk der er
blinde for sin hund – Men
Gunnerud overgår alt hva jeg
har kunnet forestille mig i den retning
– At han ikke selv har frygt for
at hunden skal skade unge og gamle
– og så b{ … }ørn –

    Jeg havde en herlig Bernhardenser den
skjønneste man kunde se – Den ha{d}vde
aldri bidt et menneske – { … }Men den
var noget hidsig – { … }og { … }jeg frygtet den kunde sk … 
– så ga{d}v jeg den bort – Jeg var så urolig over at

den kunde ‹i fred› prøve gjøre Naboens
børn noget

 

Munchmuseet N 214 bl. 1v