Axel Gunnerud

Axel Emil Gunnerud (1867-1946)
Norsk. Munchs nabo på Ekely, eier av den 'famøse' hunden Rolle, av Munch konsekvent omtalt som «Gunneruds hund».

Relaterte personer

Les mer

Brev og brevutkast fra Edvard Munch til Axel Gunnerud

I det digitale arkivet finnes det 2 brev/brevutkast til denne mottakeren.

Munchmuseet, MM N 369.    Brevutkast. Ikke datert.
«I {t}Tilsvar til Deres brev skal jeg meddele Dem at naar De anskaffer en virkelig betryggende { … }mundkurv skal jeg dermed lade sagen bero –»
Munchmuseet, MM N 370.    Brevutkast. Ikke datert.
«Hr Konsulent D.E. Finne»

Brev fra Axel Gunnerud til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 3 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 5279.   Brev. Datert 10.05.1918.  
Munchmuseet, MM K 5280.   Brev. Datert 06.05.1918.  
Munchmuseet, MM K 5281.   Brev. Ikke datert.  

Axel Gunnerud er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM N 185.   Notat av Edvard Munch. Datert 1920–1930. Se s. 1
«{Jeg}Det er circa 78 år når medregnes { … }hundens første opholdssted den altfor tydeli har vist sit onde sindelag – { …  … }Der vides af mig vel om og det er et temmeli stort antal mennesker bidt og forulæmpet som bare jeg ved om – Det kan jo være mange { … }fler Det viser sig at når Gunnerud af politiet blir tilholdt at holde den»
Munchmuseet, MM N 185.   Notat av Edvard Munch. Datert 1920–1930. Se s. 2
«Nu efter den sidste dom blev hunden vist næppe et halvt år { … }i bånd da Gunnerud begynte mer og mer at la den gå løs på den måde at han gik med den – det blev friere og friere med hunden så den såes løs både formiddag  …  eftermiddag – og ‹da næsten fri› helt ned til Skøien»
Munchmuseet, MM N 185.   Notat av Edvard Munch. Datert 1920–1930. Se s. 3
«Veistykket er { … }kort – Det er foruten Gunneruds hus 4 { … }der boligger ved veien – – To af familiene er venner av Gunnerud og kjenner hunden – Det blir nærmest jeg og de der skal til mig der skal skaffe»
Munchmuseet, MM N 185.   Notat av Edvard Munch. Datert 1920–1930. Se s. 3
«Veistykket er { … }kort – Det er foruten Gunneruds hus 4 { … }der boligger ved veien – – To af familiene er venner av Gunnerud og kjenner hunden – Det blir nærmest jeg og de der skal til mig der skal skaffe»
Munchmuseet, MM N 187.   Notat av Edvard Munch. Datert 1918–1922. Se s. 1
«Må det gå til knoglerne? eller blodet strirende{–}? – Gunnerud fandt { … }jo disse bid ingenting –»
Munchmuseet, MM N 211.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert mann. Ikke datert. Se bl. 1v
«✓ Jeg skal osså påpege dette – Gunnerud sier han går med hunden og passer på den –»
Munchmuseet, MM N 214.   Notat av Edvard Munch. Datert 1918–1925. Se bl. 1r
«Noget vanskeli er det mig at forstå hr Gunnerud – om end { … }der er ofte at se { … }folk der er blinde for sin hund – Men Gunnerud overgår alt hva jeg har kunnet forestille mig i den retning – At han ikke selv har frygt for at hunden skal skade unge og gamle – og så b{ … }ørn –»
Munchmuseet, MM N 214.   Notat av Edvard Munch. Datert 1918–1925. Se bl. 1r
«Noget vanskeli er det mig at forstå hr Gunnerud – om end { … }der er ofte at se { … }folk der er blinde for sin hund – Men Gunnerud overgår alt hva jeg har kunnet forestille mig i den retning – At han ikke selv har frygt for at hunden skal skade unge og gamle – og så b{ … }ørn –»
Munchmuseet, MM N 215.   Notat av Edvard Munch. Datert 1918–1925. Se bl. 1v
«går veien og ikke er Gunneruds venner»
Munchmuseet, MM N 242.   Notat av Edvard Munch. Datert 1918–1925. Se s. 1
«Det er noget jeg ikke fik tilstrækkeli pointeret for politiet der var hos mig i anledning Gunneruds hund –»
Munchmuseet, MM N 242.   Notat av Edvard Munch. Datert 1918–1925. Se s. 2
«Hvis vi ikke får tilstrækkeli beskyttelse af politiet så holder vi os væk – og vi går heller ikke nu længer veien Vi får tar automobiler når føret tillader – går over tilsneede jorder eller omveie – {eller}eller forlader stedet helt – Det er nemlig egentlig blot mig og mine venner eller kunder det går ud over – de par andre familier er omgangsvenner til Gunnerud – Altså noen nye bevis vil vi ikke skaffe – men det 5te postbud vil sikkert bli bidt {og}hvis han træffer hunden løs i det øieblikk han kommer – og det er jo udsikt»
Munchmuseet, MM N 243.   Blandet (notat, utkast) av Edvard Munch. Datert 1918–1925. Se s. 1
«naturligvis væk og foretrækker at gå over jorder – eller ta automobil – Og jeg tør si de folk der skal til mig er mulig ligeså mange som be alle besøgende til de øvrige huse tilsammen – – Gunnerud har i et halvt år gået løs med hunden omkring i nabolaget til sine bekjendte – og fremvist hunden – og fået erklæringer for at den er god –»
Munchmuseet, MM N 243.   Blandet (notat, utkast) av Edvard Munch. Datert 1918–1925. Se s. 2
«rimeli at hunden bider når han tarGunnerud fremviser {‹hun›}den langt fra huset – hvor den jo som båndhund mener den skal bide – Det som bestemmer om en hund er farli er  … som med mennesker – Gives der øieblikk eller forhold hvor den hund eller det mennesket er farli – så er den eller mennesket farli –»
Munchmuseet, MM N 247.   Notat av Edvard Munch. Datert 1918–1925. Se bl. 1r
«Finnes og Dahls familie klaget meget {før}tidligere over hunden – De { … }omgåes nu Gunnerud kjenner altså hunden og risikerer intet mer –»
Munchmuseet, MM N 363.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Nu er{ … }heder det j{ … }o: Gunnerud går jo bare jo med med hun{ … }den!»
Munchmuseet, MM N 363.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«For den { … }energi Hr Gunnerud lægger for dagen har jeg den største beundring hvis det blot havde været i bedre retning – i dette tilfælde er det for at { … }forhindre  …  at hans elskeli{ … }ge hund ikke kommer i lægge{ … }ne på os –»
Munchmuseet, MM N 363.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«Hr Gunnerud en { … }rem { … }om { … }dens mund – De{n}t var Hr {g}Gunnerud{ … }gode hjerte der bestemte hvor stramt remmen blev snøret – Hunden { … }bed lige godt over  …  tykke { … }træstykker som over læggerne vore. { … }Udstyret med dette forsirings- ap{ … }parat rev den hele { … }buksen af postbudet no 4.»
Munchmuseet, MM N 363.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«Hr Gunnerud en { … }rem { … }om { … }dens mund – De{n}t var Hr {g}Gunnerud{ … }gode hjerte der bestemte hvor stramt remmen blev snøret – Hunden { … }bed lige godt over  …  tykke { … }træstykker som over læggerne vore. { … }Udstyret med dette forsirings- ap{ … }parat rev den hele { … }buksen af postbudet no 4.»
Munchmuseet, MM N 363.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«Nu heter detGunnerud g{ … }år med { … }den – Når Gunnerud er på Husebytoppen er Hunden { … }allerede utenfor huset hans hus – eller langt nede på Skøien – station – {B}Til alle tider af dag{ … }en. Men herregud da – Gunnerud {g … }har jo gåt med den – eller den har slit sig – snart har han været slit sig hele dagen»
Munchmuseet, MM N 363.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«Nu heter detGunnerud g{ … }år med { … }den – Når Gunnerud er på Husebytoppen er Hunden { … }allerede utenfor huset hans hus – eller langt nede på Skøien – station – {B}Til alle tider af dag{ … }en. Men herregud da – Gunnerud {g … }har jo gåt med den – eller den har slit sig – snart har han været slit sig hele dagen»
Munchmuseet, MM N 363.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«Nu heter detGunnerud g{ … }år med { … }den – Når Gunnerud er på Husebytoppen er Hunden { … }allerede utenfor huset hans hus – eller langt nede på Skøien – station – {B}Til alle tider af dag{ … }en. Men herregud da – Gunnerud {g … }har jo gåt med den – eller den har slit sig – snart har han været slit sig hele dagen»
Munchmuseet, MM N 364.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 1
«Jeg skal først og fremst betone at Gunneruds hund utenfor Gunneruds hus og et stykke videre opover veistykket der fører til nyt hus er absolut farli – {Her}Det er hva den tror den den skal forsvare»
Munchmuseet, MM N 364.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 1
«Hunden har Gunnerud skaffet sig fra lannet etsteds»
Munchmuseet, MM N 365.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 2
«Jeg skal f{ … }å lov til at give forbauseli udtryk for forskjellen Gunnerud kommer med –»
Munchmuseet, MM N 365.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 4
«7 vidner på bidte, og molesterede mennesker – Det er ikke så lidet når man betænker det er en liden privatvei – hvor blo meget få mennesker gå – og hvoraf de flesteman en { … }halvdelen er  … Gun‹raske› hrr Gunnerud»
Munchmuseet, MM N 365.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 4
«Gunnerud fremlægger vidne på at han har set mig mate hunden uden at jeg blev angrebet – Tænk at en hund kan fremlægge sligt vidnesbyrd – det er altså hændt{–}! Jeg mente man regnet efter de tilfælde { … }det { … }beviselig var hændt –»
Munchmuseet, MM N 365.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 5
«Sudmann der er Gunneruds nabo har jo vexlet endmere»
Munchmuseet, MM N 365.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 6
«Nu derimod da han ikke oftere behøver at gå veien og vel har set Gunnerud sammen med den {f … }elskelige hund – så ser det ud til at signalene delvis er forandrede –»
Munchmuseet, MM N 365.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 6
«E Ligeledes med de to øvrige beboere Familierne Dahl og Finne efter at de er blevet omgangsvenner med Gunnerud{s}og»
Munchmuseet, MM N 365.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 3r
«Af de der bor her eller boet her foruten mig og Gunnerud – Det er { … }beboerne af afdøde Dahls villa Kaptein Finnes villa og Sudmans Villa –»
Munchmuseet, MM N 365.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 3r
«Alle disse tre er stærkt forulæmpet af hunden men har efter sine forskjellige følelser { … }givet høiest afvigende forklaringer – Det kan vel komme delvis af at Gunnerud med sine mærkelige ævner har gået om med hund{ … }en og vist den fredeli og god – som vanli n{ … }år Herren er { … } …  med naturligvis»
Munchmuseet, MM N 365.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 3v
« På samme tid – (jeg ved ikke om det var Kaptein Finne) blev det mig sagt at Fru Kaptein Finne var blevet forulæmpet af den idet den { … }svære { … }køter var hoppet på skuldrene af {den}hende    Jeg husker at dengang blev det mig fortalt betegn{ … }et {Finne}Gunnerud Finne som Kujon – da han bekl{g}aget sig herover»
Munchmuseet, MM N 365.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 4r
«Gunnerud har altså fået opnået at de tidligere «bidte» familier i veistykket der tidligere høilydt har klaget over den til at frafalde klagene – De føler sig jo { … }selv sik{ … }re især Sudman der er flyttet til Bestum –»
Munchmuseet, MM N 365.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 4r
«Jeg skal få udtale mig lidt om hva hun{ … }deeiere af Gunneruds type mener { … }om at en hund er god eller { … }ond – Hovedsag{l}elig legges det psychologisk moment at den – den søte hunden er { … }snil mot os og vore venner – at de er slemme mot andre – forhøier dens godhed»
Munchmuseet, MM N 365.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 4v
«Gunnerud har udtalt til mig {at}da det kom på tale at den { … }lille melkegut blev bidt:»
Munchmuseet, MM N 365.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 5r
«Hverke{ … }n jeg eller mine bekjendte går denne vei sålænge Gunnerud slipper den løs – Vi må ta automobil eller gjøre store omveie –»
Munchmuseet, MM N 365.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 5v
«privatvei for Gunnerud og hans bekjendte – men da må han opslå en plakat {Hunden}ved veien!»
Munchmuseet, MM N 365.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 6v
«Gunnerud har gået om med hunden til bekjendte i nabolaget og fået erklæringer for at den er god og ikke bider»
Munchmuseet, MM N 366.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Gunnerud slipper den løs på den måten at han går ud med den til forskjellige tider af dagen både formiddag og eftermiddag –»
Munchmuseet, MM N 366.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg skal oplyse om at jeg flere ganger har advart Gunnerud og sagt jeg vilde melde ham –»
Munchmuseet, MM N 367.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 1
«Da Gunnerud for circa 2 år siden blev påbudt mundkurv (og jeg tror bånd) lod han Hunden påsætte en slags rem – Derme og lod den derved gå løs –»
Munchmuseet, MM N 367.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 2
«Gunnerud fik så endeli af politiet påbud om at den skulde bindes – Gunnerud lar den gå fremdeles løs og får så mulkt – Gunnerud{ … }lar den betaler da fremdeles gå løs og så ikke Indtil han ved retten blev dømt til at betale mulkten så vidt jeg husker – Endeli blev da hunden efter 2 års frit { … }og viltert liv bunden – Men det blev blot jeg tror et halvt år så begyndte Gunnerud ved spaserturer med de{ … }n først i en hu jeg tror hyssing eller»
Munchmuseet, MM N 367.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 2
«Gunnerud fik så endeli af politiet påbud om at den skulde bindes – Gunnerud lar den gå fremdeles løs og får så mulkt – Gunnerud{ … }lar den betaler da fremdeles gå løs og så ikke Indtil han ved retten blev dømt til at betale mulkten så vidt jeg husker – Endeli blev da hunden efter 2 års frit { … }og viltert liv bunden – Men det blev blot jeg tror et halvt år så begyndte Gunnerud ved spaserturer med de{ … }n først i en hu jeg tror hyssing eller»
Munchmuseet, MM N 367.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 2
«Gunnerud fik så endeli af politiet påbud om at den skulde bindes – Gunnerud lar den gå fremdeles løs og får så mulkt – Gunnerud{ … }lar den betaler da fremdeles gå løs og så ikke Indtil han ved retten blev dømt til at betale mulkten så vidt jeg husker – Endeli blev da hunden efter 2 års frit { … }og viltert liv bunden – Men det blev blot jeg tror et halvt år så begyndte Gunnerud ved spaserturer med de{ … }n først i en hu jeg tror hyssing eller»
Munchmuseet, MM N 367.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 2
«Gunnerud fik så endeli af politiet påbud om at den skulde bindes – Gunnerud lar den gå fremdeles løs og får så mulkt – Gunnerud{ … }lar den betaler da fremdeles gå løs og så ikke Indtil han ved retten blev dømt til at betale mulkten så vidt jeg husker – Endeli blev da hunden efter 2 års frit { … }og viltert liv bunden – Men det blev blot jeg tror et halvt år så begyndte Gunnerud ved spaserturer med de{ … }n først i en hu jeg tror hyssing eller»
Munchmuseet, MM N 367.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 3
« …  Tauget blev slidt efter hånden og hunden spaserte med Gunnerud …  frit med stadi større afstand mellem han sig og Gunnerud»
Munchmuseet, MM N 367.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 3
« …  Tauget blev slidt efter hånden og hunden spaserte med Gunnerud …  frit med stadi større afstand mellem han sig og Gunnerud»
Munchmuseet, MM N 367.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 3
«Gunnerud blev et { … }centrum hvorom hunden i stadig mer udvided radius frit bevæget sig { … }Til han og både formiddag og eftermiddag – indtil hunden viste sig helt ned på Skøien – og Centrumet Gunnerud overhoved ikke kunne sees»
Munchmuseet, MM N 367.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 3
«Gunnerud blev et { … }centrum hvorom hunden i stadig mer udvided radius frit bevæget sig { … }Til han og både formiddag og eftermiddag – indtil hunden viste sig helt ned på Skøien – og Centrumet Gunnerud overhoved ikke kunne sees»
Munchmuseet, MM N 367.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 4
«Jeg skal i denne forbindelse henvi{ … }se til { … }min tidligere påstand at hunden absolut er farli i Nærheden af utenfor og i Nærheden af dens hjem – Som bandhund føler den – Jeg har nærmest følelsen af dens  …  sine onde gjerninger hun{ … }den føler slet samvittighed utenfor hjemmet – Når nu Gunnerud med en enestående ihærdighed påkalder en række af mer eller mindre kjendte personer i længere eller kortere { … }afstand fra krigszonen – så har efter min mening intet at betyde – Da den { … }egentlig blot er farli ved huset så er det let for alle disse personer at give hunden de bedste vidnesbyrd for god og sædeli vandel – De behøver jo ikke selv at ængstes for sine benstykker»
Munchmuseet, MM N 368.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg skal herved meddele politiet at den af mig tidligere anmeldte store folkevonde hund tilhørende hr. sekretær Gunnerud{h}Hofsveien fremdeles gaar løs til fare og gene for de mennesker der må passere hans hus.»
Munchmuseet, MM N 368.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Som tidligere bevist og anmeldt har den overfaldt og bidt en række personer udenfor og indenfor hr. Gunneruds hus. Den har bidt en liden gut tilblods – Før hr Gunnerud fik { … }den havde den osså et meget ondt ord paa sig og den havde osså da bidt folk. Tiltrods for at hr. Gunnerud vidste om dette anskaffer han sig hunden»
Munchmuseet, MM N 368.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Som tidligere bevist og anmeldt har den overfaldt og bidt en række personer udenfor og indenfor hr. Gunneruds hus. Den har bidt en liden gut tilblods – Før hr Gunnerud fik { … }den havde den osså et meget ondt ord paa sig og den havde osså da bidt folk. Tiltrods for at hr. Gunnerud vidste om dette anskaffer han sig hunden»
Munchmuseet, MM N 368.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Som tidligere bevist og anmeldt har den overfaldt og bidt en række personer udenfor og indenfor hr. Gunneruds hus. Den har bidt en liden gut tilblods – Før hr Gunnerud fik { … }den havde den osså et meget ondt ord paa sig og den havde osså da bidt folk. Tiltrods for at hr. Gunnerud vidste om dette anskaffer han sig hunden»
Munchmuseet, MM N 368.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Det er altså tilstrækkelig bevist at hunden er farlig. – Jeg faar stadig klage over den af mine samtlige bekjendte der er skræmt og truet af den. Mig selv har den foruden at jeg utallige gange er blevet truet af den osså blit to gange rasende overfaldt af den lige u udenfor mit hus. Hr Gunnerud har forsynt den med en skindrem – som han kalder mundkurv. – Jeg kan med bestemthed paastaa»
Munchmuseet, MM N 368.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«at slig skindrem ikke ingen sikkerhed giver    Jeg har selv prøvet den sådan {med}på min egen hund. Hvis slig skindrem ikke strammes slig{ … }så stærkt at det blir det rene dyrplageri vil den let kunne sprænge ud remmen så den kan bide over et temmeligt tykt stykke bord – Hr Gunnerud lar den dertil hænge så løs om munden at man kan se den langt ind i munden – og { … }tungen hænger ud af munden – Den spiser med den og gjør med den på så den nok osså kan bide folk – Desuden er det jo rent afhængig af hr Gunneruds forgodtbefinden- de hvordan den sættesstrammes på og når han i den grad er ligeglad med hvad hunden foretar sig så vil han vistnok la sin velvillighed ligeoverfor hunden raade»
Munchmuseet, MM N 368.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«at slig skindrem ikke ingen sikkerhed giver    Jeg har selv prøvet den sådan {med}på min egen hund. Hvis slig skindrem ikke strammes slig{ … }så stærkt at det blir det rene dyrplageri vil den let kunne sprænge ud remmen så den kan bide over et temmeligt tykt stykke bord – Hr Gunnerud lar den dertil hænge så løs om munden at man kan se den langt ind i munden – og { … }tungen hænger ud af munden – Den spiser med den og gjør med den på så den nok osså kan bide folk – Desuden er det jo rent afhængig af hr Gunneruds forgodtbefinden- de hvordan den sættesstrammes på og når han i den grad er ligeglad med hvad hunden foretar sig så vil han vistnok la sin velvillighed ligeoverfor hunden raade»
Munchmuseet, MM N 368.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«Nu har hunden for nogle dage siden overfald overfaldt det nu fungerende postbud udenforgjærdet hr Gunneruds gjærde – Han { … }fik slidt buxerne op i lange strimler og revet stykke af strømper –»
Munchmuseet, MM N 368.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«Og skal vi år efter år lide a{ … }ll den tort og ærgrelse blot fordi en person er gla i en styg sint hund – og mener at sove roligere når han har en folkevond hund på gaarden? Jeg skal bemærke: Jeg og flere andre her har om vinteren ingen anden vei at gå end forbi Gunneruds hus forat nå hjem –»
Munchmuseet, MM N 369.   Brevutkast fra Edvard Munch til Axel Gunnerud. Ikke datert. Se bl. 2r
«Det postbud der fungerede før det {tidligere}nuværende nægtede simphelthen at la levere hr. Gunnerud posten – Postbudet har meddelt mig at han tiltrods for skindremmen fik føle hundens tænder i sit ben – {og}idet den gjorde udfald mod ham udenfor porten»
Munchmuseet, MM N 370.   Brevutkast fra Edvard Munch til Axel Gunnerud, D. E. Finne. Ikke datert. Se bl. 1v
«De finder at jeg lider af Hundeskræk og nervøsitet – Hvad De hr Gunnerud lider af der ingen { … }status tager { … }af smågutter bliver bidt tilblods eller 4 { … }postbuder bides ved jeg { … }ikke hva jeg helst skal  …  –»
Munchmuseet, MM N 371.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Fru Carlsen har fortalt mig at hendes gut var bidt i læggen af hr Gunneruds hund – idet gutten skulde bringe melken – { … }Fru Carlsen skrev osså en skriftelig bevidnelse om hændelsen – Denne har jeg osså seet –. {H … }Bevidnelsen overleveredes politiet –»
Munchmuseet, MM N 371.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Nu i høst har jeg { … }talt{ … }hørt af det nuværen{e}de postbud at han var bleven bidt af Gunneruds hund udenfor haveporten til Gunnerud»
Munchmuseet, MM N 371.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Nu i høst har jeg { … }talt{ … }hørt af det nuværen{e}de postbud at han var bleven bidt af Gunneruds hund udenfor haveporten til Gunnerud»
Munchmuseet, MM N 372.   Notat av Edvard Munch. Datert 1932. Se s. 1
«Gunneruds hund er blot farli utenfor Gunneruds hus og et stykke opover veien – D{ … }en skal forsvare dette strøg»
Munchmuseet, MM N 372.   Notat av Edvard Munch. Datert 1932. Se s. 1
«Gunneruds hund er blot farli utenfor Gunneruds hus og et stykke opover veien – D{ … }en skal forsvare dette strøg»
Munchmuseet, MM N 372.   Notat av Edvard Munch. Datert 1932. Se s. 2
«der benytter veien foruten Gunnerud – { … }Alle disse beboere har lid under hunden – Da Afdøde Dahl har og bedt mig om at melde hunden – Fru Finne har blit  …  af den – og GSudmanns hus er ligeledes forulæmpet»
Munchmuseet, MM N 373.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 1
«I anledning Gunneruds hund skal jeg udtale»
Munchmuseet, MM N 373.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 1
«Jeg finder at manDer er blot har at henholde sig til de rækker af { … }bidte og maltrakterede menneskers vidnesbyrd og s{ … }om skaffet Gunnerud{ … }Mulkt og til påbud om mundkurv og bånd –»
Munchmuseet, MM N 373.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 1
«Hunden er fra hvalp båndhund har i 5 år vist sit onde sindelag når nu Gunnerudefter nogle»
Munchmuseet, MM N 373.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 2
«Det har intet at si om Gunnerud skaffer bevis for at hunden ikke har bidt    Den værste blodhund bider ikke altid – denne bider»
Munchmuseet, MM N 374.   Notat av Edvard Munch. Datert 1920–1930. Se s. 1
«I den Det er jo ikke man{ … }ge der netop går str det strøg hvor den anfalder folk – Men { … }de fleste af de jeg har at gjøre med her på stedet er bidt eller overfaldt – og alle er i høi grad generet af den – Det er nok mulig {at}så at Gunnerud kan skaffe beviser for at at man har set Folk gå forbi den uden at bides – eller at få sine bekjendte i nabolaget {til at}der {erklære}aldri behøver at gå forbi den eller intet har»
Munchmuseet, MM N 375.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 1
«Til mine udtalelser til politiet der var hos mig i anledning Gunneruds hund skal jeg tilføie –»
Munchmuseet, MM N 375.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 1
«Det er en ensom gade der fører til mit hus – Huse Familierne Dahl og Finne og så { … }nabohuset til GunnerudDahls og Finnes er omg{ … }åes Gunneruds og kjenner altså hunden – – Før de blev kjendt med og familien Gunnerud.»
Munchmuseet, MM N 375.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 4
«Gunnerud har udtalt at kan bevise at jeg{ … }hunden er godt forbi mig uden at bide – ligeledes {s}har han vidner fra mange der ikke er bidt – Mærkeli ræsonnement – { … }Den slags bevisførsel har jeg før blot hørt af { … }kvinfolk»
Munchmuseet, MM N 376.   Notat av Edvard Munch. Datert 1917–1925. Se s. 1
«Til{m}Mine udtalelser til politiet i anledning Gunneruds hund skal jeg nærmere pointere – – { … }Efter hver gang hunden slippes løs trods politiets forbud og mulkteringer og trods de mangfoldige anmeldte tilfælde af bid og overfald spørger politiet om der er nye bid (Når jeg anmelder den pånyt) – Jeg synes disse det kan være nok med hvad bæstet har udrettet»
Munchmuseet, MM N 395.   Brev fra Edvard Munch til Christian Axel Dahl. Datert 9.1918. Se bl. 1r
«Som kapteinen vil erindre talte vi meget om herr Gunnerud{ … }s hund og De opfordret mig til at anmelde hunden. Jeg svarte at jeg had- de gjort det engang og bad Dem istedet om at henvende Dem til politiet Siden den tid har hunden løpet om og skræmt en mæ{g}ngde mennesker. Mig har den rasende overfaldt to gange utenfor min haveport. Nu har den ogsaa overfaldt utenfor Herr Gunneruds gjærde det fungerende postbud og slidt klærne av ham. Herr Gunnerud maatte betale 60 kroner i er- statning, men hunden gaar tiltrods for at jeg har skrevet en kraftig klage til politiet. Hunden gaar løs Herr Kaptein fordi det gaar som saa ofte i verden, naar man endelig skrider ind blir man stillet alde- les alene og faar intet medhold av de der tidligere har ivret kanske mest for saken.»
Munchmuseet, MM N 395.   Brev fra Edvard Munch til Christian Axel Dahl. Datert 9.1918. Se bl. 1r
«Som kapteinen vil erindre talte vi meget om herr Gunnerud{ … }s hund og De opfordret mig til at anmelde hunden. Jeg svarte at jeg had- de gjort det engang og bad Dem istedet om at henvende Dem til politiet Siden den tid har hunden løpet om og skræmt en mæ{g}ngde mennesker. Mig har den rasende overfaldt to gange utenfor min haveport. Nu har den ogsaa overfaldt utenfor Herr Gunneruds gjærde det fungerende postbud og slidt klærne av ham. Herr Gunnerud maatte betale 60 kroner i er- statning, men hunden gaar tiltrods for at jeg har skrevet en kraftig klage til politiet. Hunden gaar løs Herr Kaptein fordi det gaar som saa ofte i verden, naar man endelig skrider ind blir man stillet alde- les alene og faar intet medhold av de der tidligere har ivret kanske mest for saken.»
Munchmuseet, MM N 395.   Brev fra Edvard Munch til Christian Axel Dahl. Datert 9.1918. Se bl. 1r
«Som kapteinen vil erindre talte vi meget om herr Gunnerud{ … }s hund og De opfordret mig til at anmelde hunden. Jeg svarte at jeg had- de gjort det engang og bad Dem istedet om at henvende Dem til politiet Siden den tid har hunden løpet om og skræmt en mæ{g}ngde mennesker. Mig har den rasende overfaldt to gange utenfor min haveport. Nu har den ogsaa overfaldt utenfor Herr Gunneruds gjærde det fungerende postbud og slidt klærne av ham. Herr Gunnerud maatte betale 60 kroner i er- statning, men hunden gaar tiltrods for at jeg har skrevet en kraftig klage til politiet. Hunden gaar løs Herr Kaptein fordi det gaar som saa ofte i verden, naar man endelig skrider ind blir man stillet alde- les alene og faar intet medhold av de der tidligere har ivret kanske mest for saken.»
Munchmuseet, MM N 395.   Brev fra Edvard Munch til Christian Axel Dahl. Datert 9.1918. Se bl. 1r
«Herr Gunnerud har faat medhold av politimesteren fordi han har samlet en mengde underskrifter ind, erklæringer om hunden der nærmest bedyrer den søte hunds uskyldighetstilstand.»
Munchmuseet, MM N 395.   Brev fra Edvard Munch til Christian Axel Dahl. Datert 9.1918. Se bl. 1r
«Av alle disse ca 20 mennesker er det jo blot Deres famili- e ingeniør Finnes famil{e}ie og Sedmanns hvem det angaar, selvfølgelig kan det ikke interesere folk fra Montebello eller andre hvis vei lig- ger lan{ … }gt fra Herr Gunnerus hus hvordan hunden er. De fleste har ik- ke seet den.»
Munchmuseet, MM N 395.   Brev fra Edvard Munch til Christian Axel Dahl. Datert 9.1918. Se bl. 2r
«Nu har hunden for et par dage siden overfaldt det nuværende post bud utenfor Herr {g}Gunneruds haveport. Han fik slit buxerne op i lange strimler og revet stykker av strømperne. Det er det 4de eller 5te post- bud der er bidt eller molesteret. Jeg maa spørge: Dette har nu varet i 3 aar: skal dette faa lov til at fortsætte: skal dette faa fortsæt- te til det engang hænder en ulykke.? og skal vi aar efter aar lide al den tort og ærgrelse blot fordi en person er gla i en slig styg sint hund og mener at han sover roligere naar han har en folkevo{d}nd hund paa gaarden.?»
Munchmuseet, MM N 396.   Brev fra Edvard Munch til Vækerø politi. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg skal herved meddele Politiet, at Sekretær Gunneruds meget ofte anmeldte hund atter slippes lös. – Jeg har mödt den gjentagne gange, likesom den truende har löpet mot mig utenfor Gunreruds gjær- de. – Herr kaptein Finne kan ogsaa bevidne, at den har været lös. – Jeg refererer til mine tidligere mange klager – og vil udtale, at det nu vel endelig maa være paa tide, at dette bæst af en hund gjöres uskadelig, enten aflives eller fjernes. – Det er tydeligvis Herr Gunneruds mening, blot for kortere tid efter hvert «Bid» at holde den { … }bunden. – Saa skal vi nu vente til næste blir bidt og da kanske livsfarlig. – Det er virkelig en stor plage i aarrækker at skulle udsættes for denne hund og forhindres fra at benytte sin eneste ad- komst til sit hjem. Man b{ … }etaler jo sin skat. – Jeg ber derfor Politiet alvorligt at ta sig af sagen. –»
Munchmuseet, MM N 396.   Brev fra Edvard Munch til Vækerø politi. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg skal herved meddele Politiet, at Sekretær Gunneruds meget ofte anmeldte hund atter slippes lös. – Jeg har mödt den gjentagne gange, likesom den truende har löpet mot mig utenfor Gunreruds gjær- de. – Herr kaptein Finne kan ogsaa bevidne, at den har været lös. – Jeg refererer til mine tidligere mange klager – og vil udtale, at det nu vel endelig maa være paa tide, at dette bæst af en hund gjöres uskadelig, enten aflives eller fjernes. – Det er tydeligvis Herr Gunneruds mening, blot for kortere tid efter hvert «Bid» at holde den { … }bunden. – Saa skal vi nu vente til næste blir bidt og da kanske livsfarlig. – Det er virkelig en stor plage i aarrækker at skulle udsættes for denne hund og forhindres fra at benytte sin eneste ad- komst til sit hjem. Man b{ … }etaler jo sin skat. – Jeg ber derfor Politiet alvorligt at ta sig af sagen. –»
Munchmuseet, MM N 396.   Brev fra Edvard Munch til Vækerø politi. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg skal herved meddele Politiet, at Sekretær Gunneruds meget ofte anmeldte hund atter slippes lös. – Jeg har mödt den gjentagne gange, likesom den truende har löpet mot mig utenfor Gunreruds gjær- de. – Herr kaptein Finne kan ogsaa bevidne, at den har været lös. – Jeg refererer til mine tidligere mange klager – og vil udtale, at det nu vel endelig maa være paa tide, at dette bæst af en hund gjöres uskadelig, enten aflives eller fjernes. – Det er tydeligvis Herr Gunneruds mening, blot for kortere tid efter hvert «Bid» at holde den { … }bunden. – Saa skal vi nu vente til næste blir bidt og da kanske livsfarlig. – Det er virkelig en stor plage i aarrækker at skulle udsættes for denne hund og forhindres fra at benytte sin eneste ad- komst til sit hjem. Man b{ … }etaler jo sin skat. – Jeg ber derfor Politiet alvorligt at ta sig af sagen. –»
Munchmuseet, MM N 396.   Brev fra Edvard Munch til Vækerø politi. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg skal oplyse om, at efterat ovenstaaende er skrevet har herr Sudmann, Hofsveien, meddelt mig at hunden i eierens paasyn har overfaldt herr kaptein Finne udenfor gjærdet, saa det var med möie, han fik den sparket fra sig. – HerrGunnerud har da erkjendt at hunden var farlig – men han lar den fremdeles gaa lös om formiddagen.»
Munchmuseet, MM N 1477.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Gunnerud samler på vidnesbyrd {en}af { … }ubidte mennesker –»
Munchmuseet, MM N 1477.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«fået hunden stagget og tvunget Gunnerud til en vis grad af hensyn»
Munchmuseet, MM N 1675.   Brevutkast fra Edvard Munch til Fürst. Datert 1922–1923. Se s. 1
«Akers politi har  …  spurt mig om nærmere forklaring med hensy{ … }n til afæren Gunneruds hund –»
Munchmuseet, MM N 1675.   Brevutkast fra Edvard Munch til Fürst. Datert 1922–1923. Se s. 2
«som oplyst er den fra lannet hvor den fra hvalp er opdrat til bånd hund – og den var allerede { … }der kjendt som farli – – Her anskaffer Gunnerud sig hunden – og han vidste hva han gjorde da han slipper den løs midt blandt folk –»
Munchmuseet, MM N 1675.   Brevutkast fra Edvard Munch til Fürst. Datert 1922–1923. Se s. 4
«{ … }Og man må huske  … Der er blot 4 huse forutenaf Gunneruds der { … }ligger ved veistykket Altså ikke ikke benyttet af mange»
Munchmuseet, MM N 1676.   Brevutkast fra Edvard Munch til Fürst. Datert 23.1.1923. Se s. 1
«Idet jeg indsender dem nærmere forklaring af Gunneruds hundeafære – skal jeg få be om at {jeg}denne skrivelse blir for mig s …  anledning til at afskrive – Det haster med sagen og jeg har ikke tid til at afskrive skrivelsen nu»
Munchmuseet, MM N 1677.   Brevutkast fra Edvard Munch til Fürst. Datert 3.1.1921. Se s. 1
«Undertegnede skal herved meddele politiet at hr Gunneruds hund atter har angrebet en fredelig forbisparende idet min chauffør for { … }kort tid siden med nød og næppe undgik at blive lemlæstet af den –»
Munchmuseet, MM N 1677.   Brevutkast fra Edvard Munch til Fürst. Datert 3.1.1921. Se s. 1
«Den digre folkevonne hund overfaldt ham på gaden utenfor Gunneruds hus fløi op på ham og la begge sine»
Munchmuseet, MM T 214.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 55v
«Hr Gunneruds Hund ‹mødes› fremdeles og barikaderer vos\r/‹ … indgang› Vei til vore Hjem.»