Munchmuseet, MM N 237

MM N 237, Munchmuseet. Ikke datert. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 237 bl. 1r

    Apropos intervieuwere:

    Jeg har været bedt af
noen slue intervieuwere noen
gange og da blir man forsikti

    Da jeg for m en 8 år { … }siden
reiste over Kjøbenhavn og hængte
op en udstilling der bodde
jeg på Angleterre – Jeg prøvde på
at undgå Intervieuwere og
prøvet at lege blindebuk i { … }de
mange rum i det store hotel –

    En fik endeli klo i mig –
    I sligt tilfælde har jeg brugt
at la munden løbe – Jeg har
ment derved at forvirre {in}journalisten
{ … }Men det nytter nok ikke godt det
heller –

    På hotellet havde Portieren
ærgret mig ved sin overleg{ … }enhed

 

Munchmuseet N 237 bl. 1v

    Det brast da ut af mig
at ja vi malere blir jo ikke
behandle
behandlet så g
har jo ikke den rangklasse som
en løitnant eller en grosserer –
– Da journalisten så fornærmet
ut på Danmarks vegne {s}tilføiet
ja slig er det hvertfald hos os –

    Dette blir da af journalisten
lavet om på sin måte

    Dette
    På mine reiser i utl videre
i utlannet får jeg tak i
Aftenposten    Der står med
store bokstaver:

    Munch sier vi beha
I { … }Malere behandles ikk
så godt dårligere {en}i Norge
end Løitnante og grosserer

    Det viste sig at Morgenbladet
havde først lavet e{n}t langt
nummer her af at jeg nedsatte
Norge i utlannet – Siden er denne

    Jeg tænkte { … }da jeg kom j hjem at
få det ret forklaret men tiden var
gået og jeg lod det være

    Nu er der en fast opdukkende
notis – Jeg er fremdeles af den mening at her i

lannet som osså i utlannet en kunstner har blant den alminnelige
borgerstand mindre social stilling end ‹de› løitnanter