Munchmuseet, MM N 247

MM N 247, Munchmuseet. Datert 1918–1925. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 247 bl. 1r

    Det er Sudmanns tidligere hus
{ … }Finnes og Dahls

    Finnes og Dahls familie klaget
meget {før}tidligere over hunden
– De { … }omgåes nu Gunnerud
kjenner altså hunden og
risikerer intet mer –

    Sudmann optraadte som
vidne mot hunden – Den
havde overfaldt hans svigerinde

    – Af disse huse