Munchmuseet, MM N 279

MM N 279, Munchmuseet. Datert 1930–1935. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 279 bl. 1r

    P C meldte sig etter jeg afslog –
De sad der på trappen til ‹hotellet› – der  … 
‹av› restauranten –

    Så blev jeg anmodet af de unge kunstnere om
at udtale mig i en anledning

    Jeg ba for mig – De b plukker ud af artikelen
og laver en pikant artikkel sammensætning –
Ordene er udtalt af mig – men de kommer
på  …  andre platse – de lægger til –

    Jeg bad for mig –
    Jeg lod mig endatil tvinge til at gjøre ‹Dansken› den
tjeneste – i et svagt øieblik –

    Jeg valgte da a{ … }t  …  interviewes, til – at
udtale mig klart om det  …  dersom det gjaldt
at udtale sig  …  at ‹snakke løs›

 

Munchmuseet N 279 bl. 1v

    Jeg s Han begyndte atter at forlange mat
‹undres›  …  hvornår jeg spiste – hvordan jeg
brugte tandstikker hvordan min  …  puls var –
Jeg Det fosset af min mund –
– Ja sa jeg – jeg snakker løs – de kjender mig
fra sidst – De ‹misted› intet –
– Jeg sa blandt { … }annet i en spøkende tone – jo en kunstner
er jo noe af akrobat – og jonglør –
– senere vilde han { … }vide om ‹mit›
hus, fremdeles spøkende – Jo jeg er godseier – det er jo
mer end at være godseier og løitnant
end kunstner – jo ‹tilføie› jeg kjender jo ikke
forholdene i Danmar    Det er ialfal s{ … }lik hos os.
– Og det er jo vist og sand – over den hele verden
 …   …  i K der  …  ‹borgerskap› – og i Norgespesielt

    Kl …  var godt lavet – Af  … 
alle Norge var i Norge  … 
var en senere udtalelse om at jeg var
finere som godseier end som kunstner –
«Alle» var digtere – det  …  det
var spøkende  …  det blev ‹tilsat› kunst … 
betraktede slig