Munchmuseet, MM N 285

MM N 285, Munchmuseet. Datert 1935–1940. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 285 bl. 1r

    Da Aula billederne Kommentar var ophængt
til endeli bedømmelse blev de kaserede
med følgende begrunnelse:

    Professor Brøgger der er naturhistoriker
erklærte at d historien var ubrukeli da
der ikke voxet eketrær langs kysten og
stene ikke var blå –

    { … }Eken er malt efter en ek ved kysten i
Ås Kragerø hvor der fins en skov med ek
vel tusindvis ek –

    Krohg fand benene for store. Desuten
kunde ikke en fisker sømand fortælde
historien.

    Manden var jo et symbol og og desuten
var apostelene fiskere
En professor fandt at Alma mater ikke
havde toga – og at hun havde formange børn
samt at det var galt at hun sad påklædt
mens børnene var nakne

    Man kan hele sommeren se dette billed
langs Oslofjorden.    Jeg nævnte at jeg  …  mine værker
trænger en oplevelse til en indre spænding –
– og at det kom mig først lidt fremmed at
ta på mig en opgave der lå udenfor min oplevelse

    Men efterhånden som jeg boede i Kragerø og tog lange
reiser op op langs kysten og over fjeldet – Det første egentlige
indtryk af Norges natur – så hjemkomsten efter lang ‹tids udlændihet›
blev en absurd en oplevelse der ga spændinger i Aulabillederne Kommentar

 

Munchmuseet N 285 bl. 1v

og at jeg moret mig med at vandre
om mellem æbletrær og la mig ‹besøle› –
og at jeg foruden at samle på villaer
som en gnier samlet på bil malerier –
– Jeg har aldrig malt med salg
for øie – og jeg har aldri ikke kunnet arbeide
uden at ha billeder og studier til støtte
omkring mig – De fleste billeder er deler af
de store friser –

    Desværre har jeg ladet mig overtale til at
sælge bort de nye viktige billeder af
livsfrisen til Bergens musæum og Oslo musæum
De{ … }le av frisen «de badende mænd» til
Helsingfors musæum og Bergens musæum
– Så dele af den såkaldte arbeiderfris til
forskjellige samlinger

    Foruten de to eiendommer har jeg beholdt den
lille hytte i Aasgårdstrand hvor jeg har stående
studier til livsfrisen. Hy{ … }tten med et lite værelse
er  …  over hundrede år og kan næ{ … }ppe beboes –