Waldemar Christofer Brøgger

(1851–1940)
Norsk professor i geologi ved Universitetet i Oslo. Formann i byggekomiteen for den nye Universitetsaulaen.

Omtalt i følgende kommentarer

Les mer

Brev og brevutkast fra Edvard Munch til Waldemar Christofer Brøgger

I det digitale arkivet finnes det 1 brev/brevutkast til denne mottakeren.

Munchmuseet, MM N 1655.    Brevutkast. Datert 21.12.1910.
«Som en af de to nærmeste Repræsentanter for den Gren af Munchslægten hvortil Historikeren P.A Munch hørte og som hans Brorsøn tillader jeg mig herved at bede Profesoren godhedsfuldt at meddele mig hvor{ … }hen min Indbydelsen til Deltagelse i Festligholdelsen af min Hundredeaarsdagen for min Farbrors Fødselsdag blev sendt – Indbydelsen er ikke kommet mig i hænde»

Waldemar Christofer Brøgger er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 1242.   Brev fra Erik Werenskiold. Datert 27.08.1911. Se s. 2
«er villig til, ryker det: Brøgger som rektor står allerede før på svake føtter. Så jeg vilde i Dit sted bare arbeide videre. Jeg føler mig vis på at det går og jeg vil gjøre mit for det.»
Munchmuseet, MM K 4515.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 02.[??].1905. Se s. 4
«Traadene i sin Haand, ved bedst hvad der bør vælges, – Mænd som Nansen, Mikkelsen, Løvland, Berner, Sartz Brøgger. – De har jo alle været for Republik, – men Nødvendigheden er for Kongedømme, et tarveligt Hof maa det blive. –»
Munchmuseet, MM N 56.   Notat av Edvard Munch. Datert 1933–1935. Se bl. 1v
«Professor Brøggerhavde kom som natur- videnskabs mand med særli vægtige inlæg mot historien –»
Munchmuseet, MM N 56.   Notat av Edvard Munch. Datert 1933–1935. Se bl. 1v
«Jeg sa om Brøgger at solens stråler ikke var nået ham – slig som de liggende figurer under solstrålerne»
Munchmuseet, MM N 285.   Notat av Edvard Munch. Datert 1935–1940. Se bl. 1r
«Professor Brøgger der er naturhistoriker erklærte at d historien var ubrukeli da der ikke voxet eketrær langs kysten og stene ikke var blå –»
Munchmuseet, MM T 2703.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1931–1932. Se bl. 32r
«Krohg fandt at det til ‹helvete› at en fisker fortalte historier – Apostlerne var jo fiskere – Desuten var jo det hele symbolsk Brøgger videnskabsmand erklærte at der ikke fandtes egetræer ved kysten En{ … }hver kan reise til Kragerø og fin se de Eger jeg har brugt til model»
Munchmuseet, MM T 2703.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1931–1932. Se bl. 32r
«Brøgger sa osså at han vidste at stene aldri var blå – San{n}dsynligvis har n aldrig vidst at en Hest kan være zinoberrød»
Munchmuseet, MM T 2748.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1927–1934. Se s. 68
«{ … }Der diskuteres i avisen i dag om at frembringe liv. Dette vil materialisten Brinckmand mener han at kunne la sig gjøre – Fr{ … }a annet hold Brøgger fremhæver at livsgnisten ikke lar sig fremstille – Det er altså nogen ved «det levende liv» der ikke lar sig fremstille –»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 171 (PN 205).   Brev fra Edvard Munch til Johan Anker. Datert 1911. Se s. 2
«Thiis var hernede og jeg viste ham Brøggers blaa Stene (som altså ikke skulde findes) Eketræer i Masser som har voxet op mellem Sten»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 171 (PN 205).   Brev fra Edvard Munch til Johan Anker. Datert 1911. Se s. 3
«ved Sjøkanten Det skulde heller ikke findes, samt lad fremvist den gamle Sømand der kunde fortælle at det var en meget almindelig Dragt – den jeg havde malt ham i – – Disse tre Ting var Brøggers Hovenindvendinger!»