Munchmuseet, MM N 290

MM N 290, Munchmuseet. Datert 1922. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 290 bl. 1r

    Det er pudsi når man kommer
fra en udstilling af min egen grafik i udlannet
der optar 14 sale at se {g}modtagelsen af mine
4 sidste gravurer i hjemlanne


    Gauguin har i en artikel om grafisk
kunst skrevet en misvisende artikel i
Tidens Tegn – Da Tidens Te Publikum
på forhånd meget litet forstår sig på
grafisk kunst – (Man træffer vil i almindelighed
finde at folk tror grafik er almindelig
mekanisk reproduksjonskuns) { … }finder jeg at
kunde forklare følgende:

    Idet Gauguin melder mig ud af
nulevende grafikeres lykkelige samfund oplyser
han om at mine 4 blade på udstillingen
mer er tegning og ikke grafik.
– Samtidig nævner han at Lund forstår
grafikkens kunst og dens udnyttelse

    – Jeg har udført circa {4}500 grafiske arbeider
deraf circa 200 lithografisk – Disse sidste er
udført på alle måder p arbeidet direkte på sten, på
kornet – ægg anderledes præparert papir og på almindelig papir

 

Munchmuseet N 290 bl. 1v

    {S}Jeg skal her oplyse om at lithografiet k eller
det lithografiske stempel som Gauguin rigtig
benævner det – Stenen – kan udføres på forskjellig
måde – Den Best {a}At gjøre arbeide direkte
på stenen er det { … }der gir de rikeste g
muligheder – Her kan man bruge pensel – kridt
og slipe – og kradse – Men stenen er tung o{ … }g
{ … }kan ikke medbringes i lommen – Derfor er
til mange arbeider – især når man vil
arbeide impressionistisk direkte efter
naturen – papir at foretrekke – Papi Dette
papir kan man
Man kan få papir der
præpareret hertil – kornet – og præpareret
med en æggehvideblanding – Jeg brugte
den et udmærket papir { … }hos Clot den udmærkede trykker i Paris
{ … }det som han præparerede selv med æggehvidstof
Jeg finder det kornede rædsomt kjedeli
og
Jeg på har { … }Jeg finder det kornede rædsomt
kjedeli – { … }og fandt at det præp eller
annen p måde præparerede papir gjerne blev
hårdt ved overførelsen – Jeg fandt da på
trods alle trykkeres og omtrykkeres insigelser
at  …  enkelte arbeid tilfælder bruge almindeli papir – helst { … }avispapir
– Jeg fandt til sin brug var det heldi    Det
var overalt ved hånden – det gav et livligere  … 
og bløtere tryk. – Til brug der der ikke netop
forlangte at det mindste korn kom med – var
det bra –