Munchmuseet, MM N 308

MM N 308, Munchmuseet. Ikke datert. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 308 bl. 1r
{ … }Hvordan jeg kom til monumental maleri

    I min barndom tegnet vi alle
børn og blev opmuntret hertil af min Far
og min tante der selv var lidt kunstner
instillet – og min far havde sin fantasi
og sin fortællerkunst der sat vore sind i
svingning –

    Jeg husker jeg som 7 5 års gut t engang
tog e{n}t kridstykke og tegnet de blinde
på G{ … }ulvet – Store Billeder i overnaturli
størrelse    Jeg husker jeg fik her min
glæde af mit arbeide og følte min hånd
leve mer med end når jeg tegnet på
min fars recepters bagside –

    Den samme følelse af have luft under
vingene at føle  …  hændernes beredvillighed
havde jeg ved anlægget af Aulabilledene Kommentar
– stor målestok

    Ja
    Jeg voxet op i realismens tid helt
ind i den voxne alder

    – Min gliden over til det monumentale
og abstrakte vil jeg si næsten var modstræ{ … }bende
og næsten med d ond samvittighed
– Realismen var { … }for mig den sande tro –

 

Munchmuseet N 308 bl. 2r
Note
    Min tante har fortalt mig at Edvard
var ute og fikk se et følge av blinde. Han
var ca 5 år sa min tante. Da han kom inn la
han sig på gulvet og tegnet. Min tante blev
forbauset. Hun ropte på min far: «Kom å se
hvad Edvard har gjort.»


    
    I. M.