Munchmuseet, MM N 325

MM N 325, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Uidentifisert person.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 325 bl. 1r

    Revold  …  har sagt mig at han ikke engang
har set dem – Har man hørt magen?

    Du skulde ta Dig en tur op. Dekorationene
virker festlig

    Det er en flot manøver at re blot
at regne freskomaleriet for vægkunst,
Greco og Tintoretto blir altså ikke vægkunstnere

    – Men Monumetal vægkunst skal begynde med
kunstnerforbundets folk

    Der har været en magyar på vild
jagt efter mig i bil – Jeg var heldig vis
ikke tilstede – { … }Henvis sådanne til Freia og
Aulaen Kommentar – Det var en dobbeltcelle idet han
var gift med en norsk damme –

    Disse dobbeltceller er af den vanskeligste
sort –


    Med hensyn til fresco og oliemaleri eller
temperamaleri til vægmalerier så spør jeg
Hvorfor skal alt det maleriet har erobret
i farven især i oliemaleriet kastes bort

    Det skal ialfald ikke tåles gjort mer
mindreværdig end frescomaleriet

    Det vilde mig ikke være vanskeli at
male i fresco hvis jeg vilde kaste bort
farvene – Jeg kunde som de andre ta vel-
øvede malere til hjælp

    
    E M

 

Munchmuseet N 325 bl. 1v

    P.S.
    Freiadekorationerne er nu kommet
ind i en stor spisesal i første etage
og de{ … }t virker her godt. Funktionærer
og alle på Freia er begeistret for dem – Og de
små chokolade{ … }piger, der spiser der, forstår
billederne mer og mer –

    Det er livsfrisen overført på  … et annet
milieu. Det er fiskerlivet i en kystby
uten badegjæster –

    Det blev jo meget gjentagelse her
og da jeg blot havde 2 måneder på de svære
12 dekorationer blev de lidt let udførte

    Jeg spurgte mig selv engang hvorfor
jeg havde inladt mig på det –

    { … }Når jeg overtænker det var det for
engang at få se min ide livsfrisen endelig
på en plads og med min ide at lade
en strandlinie binde alle billederne til
en enhed –

    { … }Denne store opgave som jeg efter
omstændighederne har løst udmærket er
blit fortiet af kunstens regjerende ånder
med hovedkvarter i kunstnerforbundet