Munchmuseet, MM N 329

MM N 329, Munchmuseet. Ikke datert. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 329 bl. 1r

    Sålænge jeg som jeg har gjort de i
20 år i Aker har lignet ved min
kunst så meget jeg har brakt skattevæsenet
umådelige summer hvert år har jeg ikke
tat i betænkning at ‹settgjøre utgifter bruge meget \{ … }til min Kunst/
arbeidet – Ved store hyppige udstillinger { … }her og
i utlannet hvorved jeg selv har reist med –
ved det store apparat herute med 6 store
a{ … }ttelierer og noen friluftsatelierer hvor jeg
arbeider på store  … malerier – opbevarer de mange
{ … }kasser til utstillinger – har jeg kunnet holde
salg i gang og samtidig arbeide –

    Jeg { … }mener jeg ligefuldt må få beregnet
de større utgifter fordi om det et år er lite
inkoms – En dag kan større salg komme – I år har
jeg solgt for 9,000 kr det blir intækt circa 18,000 kr –

    Jeg har som sagt måttet søge ro og fred for min
helse i dette år og har søgt hvile i Hvidsten
Det er altså ikke så let for {mig}mig atter
at ta op hele skattearbeidet fra i vinter.


    De store utgifter jeg

 

Munchmuseet N 329 bl. 2r

    Jeg skal oplyse om at jeg som en
kunstner der så helt går op i mit
arbeide har arbeidet med skatten
været meget forstyrrende for mig –

    Jeg bruger næsten hele januar måned
forat komme til en rigtig vurdering –
Så blir det stadig gjort invendinger så
jeg får en ny måneds arbeide

    De fleste tilfælder har jeg undlat at
klage – Det er vist blot et par ganger.
– Disse for mig så forstyrrende momenter
i forening med mege{t}n annen forstyrrelse
her i nærheten af byen har nedbrudt
min arbeidskraft så jeg har lagt arbeidet
på Raadhusdekorationerne ligge og det blir
vist uvist noget af – Min arbeidskraft er brudt

    Jeg selv har taget til Hvidsten for i fred
at prøve at komme til k arbeidsro –


Apropos –
    Når der  …  siges at der må gjøres ligt
for alle – Nu jo – Hvordan forholder det
sig med Vigeland?