Munchmuseet, MM N 363

MM N 363, Munchmuseet. Ikke datert. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 363 bl. 1r

    Nu er { … }heder det j{ … }o:
Gunnerud går jo bare jo med
med hun{ … }den!

    For den { … }energi Hr
Gunnerud lægger for dagen
har jeg den største beundring
hvis det blot havde været i bedre retning
– i dette tilfælde er det
for at { … }forhindre  …  at hans
elskeli{ … }ge hund ikke kommer
i lægge{ … }ne på os –

    Da han for 2 a 3 år siden
blev tilholdt af politiet
at have mundkurv – så satte

 

Munchmuseet N 363 bl. 1v

Hr Gunnerud en { … }rem { … }om { … }dens mund
– De{n}t var Hr {g}Gunnerud { … }gode
hjerte der bestemte hvor stramt
remmen blev snøret – Hunden
{ … }bed lige godt over  …  tykke
{ … }træstykker som over læggerne vore.
{ … }Udstyret med dette forsirings-
ap{ … }parat rev den hele
{ … }buksen af postbudet no 4.

    Nu heter det Gunnerud g{ … }år med
{ … }den – Når Gunnerud er
på Husebytoppen er Hunden
{ … }allerede utenfor huset hans
hus – eller langt nede på Skøien – station
– {B}Til alle tider af dag{ … }en.
Men herregud da – Gunnerud
{g … }har jo gåt med den – eller den
har slit sig – snart har han været slit
sig hele dagen