Munchmuseet, MM N 364

MM N 364, Munchmuseet. Ikke datert. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 364, s. 1

    Jeg skal først og fremst
betone at Gunneruds hund
utenfor Gunneruds hus og
et stykke videre opover
veistykket der fører til nyt
hus er absolut farli – {Her}Det er
hva den tror den den skal forsvare

    – {Utenfor}Det er en fra hvalp
opdraget båndhund de{ … }r
aldri blir annerledes –
Utenfor har jeg af og til
truffet den dels ale

    Hunden har Gunnerud
skaffet sig fra lannet etsteds

 

Munchmuseet N 364, s. 2
                      2)

    Jeg har fra forskjellige
kanter erfart at den
på dette sted var kjendt
som farli. –

    Jeg kjøbte Ekely i 1915
og i løbet af 6 år har
var der ikke været annet end
forulæmpelser af hunden
ligetil den for omtrent
12 eller 14 måneder siden
blev { … } dømt til at
betale mulkter og { … }blev
{blev}sat d i bånd –

 

Munchmuseet N 364, s. 3
                      3)

    I de sex år er jeg og
alle de de fleste der har { … }med
min eiendom at bestille
i høi grad blevne forulæmpet
af hunden –

    Jeg selv har mange ganger
i mørke natten blevet
overfaldt af den – og sogar
ligeutenfor mit hus –
– Min chaufør {blev}måtte
for omtrent halvannet
år siden kjæmpe bryst
mot bryst med den

    – {Pos}3 Postbud blev bidt
1 postbud blev revet
buxerne af – En melkegut
bidt

 

Munchmuseet N 364, s. 4
    4.

forresten blev { … }omtrent de fleste
alle der skulde til mig
mer eller mindre forulæmpet
af den – og jeg har hørt
et utal af klager –

    Jeg selv måtte lang
tid bruge automobil
– eller gå lange omveier
Jeg henviser forøvrig til vidneutsagnene
fra forrige ret –

    Forøvrig er alle de
familier der bor til
veistykket blevet fortrædiget
– Det er i det hele { … }3 Familier
{ … }foruten mig og Gunnerud