Munchmuseet, MM N 367

MM N 367, Munchmuseet. Ikke datert. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 367, s. 1

    Hvordan Gunnerud overholder
politiets bestemmelser


    Da Gunnerud for circa 2 år
siden blev påbudt mundkurv
(og jeg tror bånd) lod han
Hunden påsætte en slags rem
Derme og lod den derved
gå løs –

    Remmen blev påbunden
efter hans gode hjerte
– altså hang den løst om
hundens kjæver – så den
gladeli kunde fremdeles
kunde bide over alle menneskeben
– Den fik da osså revet
k buxerne af det femte postbud

    Operationen på  …   … 

 

Munchmuseet N 367, s. 2

Gunnerud fik så endeli
af politiet påbud om
at den skulde bindes –
Gunnerud lar den gå
fremdeles løs og får så mulkt
Gunnerud { … }lar den betaler da
fremdeles gå løs og så ikke
Indtil han ved retten blev
dømt til at betale mulkten så vidt jeg husker
– Endeli blev da hunden
efter 2 års frit { … }og viltert
liv bunden – Men det blev
blot jeg tror et halvt år
så begyndte Gunnerud ved
spaserturer med de{ … }n først i
en hu jeg tror hyssing eller

 

Munchmuseet N 367, s. 3

et { … }lignende taug at spasere
med den –

     …  Tauget blev slidt efter hånden
og hunden spaserte med
Gunnerud  …  frit med stadi
større afstand mellem han
sig og Gunnerud

    Gunnerud blev et { … }centrum
hvorom hunden i stadig
mer udvided radius
frit bevæget sig
{ … }Til han
og både formiddag og
eftermiddag
– indtil hunden viste
sig helt ned på Skøien
– og Centrumet Gunnerud overhoved ikke
kunne
sees

 

Munchmuseet N 367, s. 4

    Jeg skal i denne forbindelse
henvi{ … }se til { … }min tidligere
påstand at hunden absolut
er farli i Nærheden af
utenfor og i Nærheden af dens
hjem – Som bandhund føler
den
– Jeg har nærmest følelsen
af dens  …  sine onde gjerninger
hun{ … }den føler slet samvittighed
utenfor hjemmet – Når nu
Gunnerud med en enestående
ihærdighed påkalder en række
af mer eller mindre kjendte
personer i længere eller kortere
{ … }afstand fra krigszonen – så har
efter min mening intet at betyde
– Da den { … }egentlig blot er farli
ved huset så er det let for
alle disse personer at give hunden
de bedste vidnesbyrd for god og sædeli vandel
– De behøver jo ikke selv at ængstes for sine benstykker