Munchmuseet, MM N 368

MM N 368, Munchmuseet. Ikke datert. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 368 bl. 1r

    Jeg skal herved meddele politiet at
den af mig tidligere anmeldte store
folkevonde hund tilhørende hr. sekretær
Gunnerud {h}Hofsveien fremdeles gaar løs til fare
og gene for de mennesker der må passere
hans hus.

    Som tidligere bevist og anmeldt har den
overfaldt og bidt en række personer udenfor
og indenfor hr. Gunneruds hus. Den har
bidt en liden gut tilblods – Før hr Gunnerud
fik { … }den havde den osså et meget ondt
ord paa sig og den havde osså da bidt
folk. Tiltrods for at hr. Gunnerud vidste
om dette anskaffer han sig hunden

    Det er altså tilstrækkelig bevist at hunden
er farlig. – Jeg faar stadig klage over den
af mine samtlige bekjendte der er skræmt
og truet af den. Mig selv har den foruden
at jeg utallige gange er blevet truet af den
osså blit to gange rasende overfaldt af den
lige u udenfor mit hus. Hr Gunnerud har
forsynt den med en skindrem – som han kalder
mundkurv. – Jeg kan med bestemthed paastaa

 

Munchmuseet N 368 bl. 1v

at slig skindrem ikke ingen sikkerhed giver    Jeg
har selv prøvet den sådan {med}på min egen
hund. Hvis slig skindrem ikke strammes slig { … }så stærkt
at det blir det rene dyrplageri vil den let kunne
sprænge ud remmen så den kan bide over et
temmeligt tykt stykke bord – Hr Gunnerud lar
den dertil hænge så løs om munden at man
kan se den langt ind i munden – og { … }tungen hænger
ud af munden – Den spiser med den og gjør med
den på så den nok osså kan bide folk – Desuden
er det jo rent afhængig af hr Gunneruds forgodtbefinden-
de hvordan den sættes strammes på og når han i den grad er
ligeglad med hvad hunden foretar sig så vil han
vistnok la sin velvillighed ligeoverfor hunden raade

    – Man må osså erindre det handler om en { … }svær
diger hund af S. { … }bernhardracen { … }som bare ved
sin tyngde og styrke vil kunne fordærve småbarn
eller sygelige folk gamle –

    Nu har hunden for nogle dage siden overfald
overfaldt det nu fungerende postbud udenfor gjærdet
hr Gunneruds gjærde – Han { … }fik slidt buxerne
op i lange strimler og revet stykke af strømper –

    Det er det fjerde eller femte postbud som er
er bidt eller molesteret af den –

    Jeg må spørge: Dette har nu varet snart
i 3 år. {s}Skal dette faa fortsætte? Skal det fortsætte
til uvægerlig engang hænder en ulykke?

    Og skal vi år efter år lide a{ … }ll den tort og ærgrelse
blot fordi en person er gla i en styg sint hund –
og mener at sove roligere når han har en
folkevond hund på gaarden? Jeg skal bemærke:
Jeg og flere andre her har om vinteren ingen anden vei at
gå end forbi Gunneruds hus forat nå hjem –