Munchmuseet, MM N 371

MM N 371, Munchmuseet. Ikke datert. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 371 bl. 1r

    Fru Carlsen har fortalt mig at
hendes gut var bidt i læggen af
hr Gunneruds hund – idet gutten skulde
bringe melken – { … }Fru Carlsen skrev osså
en skriftelig bevidnelse om hændelsen – Denne
har jeg osså seet –. {H … }Bevidnelsen overleveredes
politiet –

    Samtidig fortalte det postbud der
dengang fungerede at han var bidt {Jeg}af
samme hund – Denne bevidnet det osså
skriftelig til politiet og jeg har seet
bevidnelsen –

    Disse hændelser passerede vel
i begyndelsen af 1917

    Nu i høst har jeg { … }talt { … }hørt af
det nuværen{e}de postbud at han var
bleven bidt af Gunneruds hund
udenfor haveporten til Gunnerud

    {Jeg}Han viste mig osså de fuldstændig
sønderrevne buxer

Note
          Bevidnes af Olga Olsen
      Husholderske