Munchmuseet, MM N 373

MM N 373, Munchmuseet. Ikke datert. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 373, s. 1

    I anledning Gunneruds
hund skal jeg udtale

    Jeg finder at man Der er blot har at henholde
sig til de rækker af { … }bidte
og maltrakterede menneskers
vidnesbyrd og s{ … }om skaffet
Gunnerud { … }Mulkt og til
påbud om mundkurv
og bånd –

    Hunden er fra hvalp
båndhund har i 5 år vist
sit onde sindelag når
nu Gunnerud efter nogle

 

Munchmuseet N 373, s. 2

måneders forløb atter
slipper den løs – er der
ingen grund til at forlange
nye overfald eller bid forat
mulktere ham og påbyde
ham {h}at holde den
bunden – Slikt vil jo
gå i det uendelie – { … }Sådan
{ … }har det været hidentil men
Gunnerud har
det må engang ha slut

    Det har intet at
si om Gunnerud skaffer
bevis for at hunden
ikke har bidt    Den værste
blodhund bider ikke
altid – denne bider

 

Munchmuseet N 373, s. 3

{ … }sandsynligvis blot når
den føler sig hjemme
i huset utenfor det
og i dets nærhed –

    Træffes den der løs så
er man {sikker på}temmelig
sikker på angreb –
(Han vil nok kunne
skaffe mange beviser
for at folk  …  ikke
er bidt – Jeg trodde
i jussen var det blot
de forbryderske handlinger

‹der› det blot ‹veiet der›
mange { … }den havde bidt

    – Stort flere bid vil
der nu ikke kunne

 

Munchmuseet N 373, s. 4

komme – Efter de erfaringer vi har
gjort alle disse 5 år udsæ vil
vi ikke udsætte os oftere for disse
fortrædeligheder – vi vil ikke udsætte
os for en hund der bevislig har
bidt og maltrakteret så mange mennesker
– { … }Sålænge den atter får være { … }fri
så blir vi { … }nødt til at ta
automobil, gå lange omveie eller
over snedækte jorder – De{ … }t blir  … 
Postbudet som blir den næste bidte
hvis han kommer ner hunden  …   … 
– Det blir det 5te bidte og så {reiser}forlader
han fort vel han fort sin post som de andre
han { … }har tidligere to gange med  …   …   …