Munchmuseet, MM N 376

MM N 376, Munchmuseet. Datert 1917–1925. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 376, s. 1

    Til {m}Mine udtalelser
til politiet i anledning
Gunneruds hund skal
jeg nærmere pointere –
– { … }Efter hver gang hunden
slippes løs trods politiets
forbud og mulkteringer
og trods de mangfoldige
anmeldte tilfælde af
bid og overfald spørger
politiet om der er nye
bid (Når jeg anmelder den pånyt) – Jeg synes disse
det kan være nok med
hvad bæstet har udrettet

 

Munchmuseet N 376, s. 2

    {Det blir}Hvorfor ikke der er nye
tilfælder skriver sig væsentlig
fra de fleste der er udsat
for hundens { … }overfald
nu da den atter slippes
løs holder sig væk –
Man foretrækker at gå
lange omveie – { … }Gå over
lange jorder eller ‹tar›
automobil –

    Man vil nu ikke
længer taale at blive
udsat for disse i  … sin
fredelig spasergange
skal udsættes for at { … }slig at

 

Munchmuseet N 376, s. 3

maltrakteres –
    Er det ikke muli her
i landet at få beskyttelse
med denslags årelange
fortrædeligheder får
man reiser fra lannet
at få fred nødes man at reise
– Det er nu blot
tilfældige mennesker
det kan gå udover –
‹og› hvis det nuværende
postbud træffer hunden
løs så blir det ham
det gjælder – Det blir
da det 5te postbud
der bides – Ha Dette postbud
fortæller mig at han selv 10
gange er overfaldt af
den og måtte forsvare

 

Munchmuseet N 376, s. 4

sig med stok – Han som så mange
andre ved osså beskjed om at hunden
har været båndhund og farli fra
den var hvalp – og mener at
hunden burde skydes – hvilket
den skulde være gjort for lang tid
siden – Jeg skal udtale at hvis
ikke jeg med de største anstrængelser havde
fået holdt hunden såvidt ‹i age›
ved man ikke hva den kunde ha udrettethavde nok der været tilstrækkeli «nye tilfælder»