Munchmuseet, MM N 386

MM N 386, Munchmuseet. Ikke datert. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 386 bl. 1r
    3

    Det er påkrevet at jeg forklarer min
pecuniære stilling –

    Det har været en latterlig snak om
min vældige rigdom og svære salg af billeder

    Jeg solgte meget den forrige jobbetid men
forholdene er nu anderledes – Jeg er tilårs – dårlig
i øinene og kan litet arbeide – Dertil er markedet
overfyldt og det er billeder fra privatgallerier der
sælges. Snakket om den store formue
har desværre været uheldigt for Andrea – \Det har gået hende til hodet/

    Det blev lagt en møllesten om min
hals da jeg pludselig { … }fik ‹ … › ansvar for
en stor familie på sex medlemmer –

    Det har ved siden af vanskelige ligningsgreier
og annet lamslåt min arbeidskraft så jeg
litet har kunnet male og { … }osså vanskeligt at sælge af
overanstrængelse holdt jeg i våres på at miste begge øine – Det er ikke spøg

    Der må bli en ordning ellers blir jeg
nødt til at trække mig helt tilbage