Munchmuseet, MM N 387

MM N 387, Munchmuseet. Ikke datert. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 387 bl. 1r
Jeg anklager

    Det opsigtvækkende og påfaldende
er:

    At { … }Akers ligningsnævnd der vel
er nærmest til at kunne sammen­
lignende de større eiendomme i
kommunen ikke tar i betænkning at
la la mig beskattes for en Ekely e{t}n
gammel gartnerbolig med umoderne forf
delvis forfalden bygning  …   … 
38 mål b dyrket {g}jord men  …  og
‹ligninget› som de svære b hovedgårde
luxusgårde og nyopførte med svære
tomteværdi er eiendommen værdiløs – I en dal uten kloak og vei
‹fragtkærre› til hovedvei og stationen – Som

Og De tar ikke i betænkning
at bebyrde min eiendom Ekely
med der er arbeidssted på jorden som jordbruk og hvor
i s alle huse  …  og alle værelser er
værksteder mer end de svære lux{ … }us-
steder
med større skat end de
bragt p mange pra svære { … }pragt
bygninger og luxuseiendomme i nærheden og
overalt i Aker

 

Munchmuseet N 387 bl. 1v
    2)
 De tar ikke i betænkning at
at beskatte mine malerier der
er mig nødvendige til mit
arbeide som studier medens de
lar
alle  …   …   …  rigfolk med
svært inbo ligetil 100,000 kroners
værdi ikke beskattes – –

    Er dette i sin orden – Er dette
ikke overgreb –

    Det er ikke pengene som jeg
taper der er det slemmeste –
Det er al den kran{ … }gel som
lign ligningsnævnden i årevis
har påført mig og bragt mig til
træt at lægge arbeidet ned
Til at forlate mit  … 
hjem i  …  ved min barndomsby
og dra væk i min høie alder
atter fredløs?

 

Munchmuseet N 387 bl. 2r

    Mi{n}t lil lille brug (Jeg dyrker 500 æbletrær
og pæretrær) 38 38 mål med en gammel
bondehus fuldt umoderne – h ilægges mer
eiendomsskat eller lige meget eiendomsskat
end nabogården Kikut og Abbediengens
hovedgaard d hvilke begge er nyopførte
pragtbygninger i to etager og med
svære parke med sælgelige tomter til
hovedvei og stationen – Min eiendom
ligger i et dalf en kløft med usælg
omtrent usælgelige tomter uten kloaker
og væk fra veie –

    Jeg har arbeider i hvert rum
i hovedbygningen og har presse i kjælder
og i annen etage –

    Det er altså fuldstændig arbeidssted
medens de nævnte herskabsbygninger
med have blot er til luxus –

    Jeg kan ikke forstå annet
end at jeg er udsat for forfølgelser
i Vestre Aker fra myndigheters side og
fra naboers side

 

Munchmuseet N 387 bl. 3r
    3)

    Man har på det småligste
v gjort vanskeligheder med at
fradra d en del af mine utgifter
af intægten endskjønt jeg har været
en af de største skatteydere i Aker
fra i 18 år gjennemsnitlig 1800 kr i intægt
– Man har vægret sig for at jeg
har beregnet en del af mine utgifter

    Jeg har brugt  …  det meste af
hva jeg har tjent til g bekostning af
atelierer og annet nødvendi til udførelse
af store arbeider – Det har frembragt
Aulabillederne Kommentar – som jeg intet har tjent på –
blot Vestre Aker 1{7}8,000 kr – Det har frem bragt
Fe Freiadekorationerne – Jeg har her  …  arbeidet
på livsfrisens fuld‹endelse› og m billeder
der solgt til utenlandske mussæer –

    Alt dette har æklet mig ut så
jeg i 6 år intet har fåt malt – og prøver
at få arbeidet annetsteds

 

Munchmuseet N 387 bl. 4r

    Hvis Vestre Akers skattenævnd
vil forlange skat for mine
malerier hva intet sted i verden
hænder så vil jeg for si følgende –

    Hvis { … }det skulde forlanges skat af
60 af mine malerier – disse
malerier der er s alle nødvendige
for som studier til nye salgsbilleder
og b gravurer og er nødvendige
til udstillinger med salg som indtægt
og som de ale kan sies at være
ufærdige – da vil jeg forlange
tilbagebetalt alt det jeg igjennem
circa 15 år har betalt formeget i
formueskat idet mine eiendomme er
sat i 100,000 kr for stor værdi ȃ

    Hvis disse malerier skulle værdsættes
3000 kr gjennemsnitlig værdi og en samlet
sum af 180,000 kr – så er 100,000 skat
af 100,000 kr at trække fra idet eiendommen er så meget
forhøit værdsat – 80,000 kr vil efter Vestre ‹loven› ikke at beskatte

 

Munchmuseet N 387 bl. 4v

    For mine eien 2
2 nokså værdiløse eiendomme
samt en hytte har jeg i årrækker
betalt skat efter en værdi af
150,000 kr mens dens virkelige
værdi sammenlagt ikke er mer
end 55,000 kr