Munchmuseet, MM N 388

MM N 388, Munchmuseet. Ikke datert. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 388 bl. 1r

    Vi læser om b milionbevilning{ … }en
til Vigelands såkaldte gave –

    Mine arbeider er ligeså vigtige som
hans både for kunsten og landet –

    De trænger osså stor plads og
mange penge til udførelse og udfoldelse

    Jeg har arbeidet på mit med
egne penger – Vig{l}eland får en halv milion årli
til udførelsen

    Så gjør skattenævnden ophævelser for
at jeg trækker 5000 kr fra udgifterne
Enda de kjender til at jeg har 10 huse med
atelierer og værksteder for maleri og grafik

    De gjør opf ophævelser fordi jeg bruger
for 1000 kr varme og elektricitet for mine
store atelierer –

    At jeg trækker fra en vagtmand halve
halv løn fordi han hjælper med  … 
mit arbeide og passer på

    Forrige år vilde man blot regne
1000 kr fra – \Så har jeg måttet betale skat
for studier til de bilder jeg har betalt skat for
/

    Vigeland får årlig 500,000 kr til { … }utgifter
til et ikke vigtigere arbeide