Munchmuseet, MM N 390

MM N 390, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Uidentifisert person.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 390 bl. 1r

    Hovedbygningen

    Til boligrum for mig hushjælpen og gartneren
benytter jeg 1 værelse som soverum og spiseværelse –
1 rum har hushjælpen og 1 rum gartneren

    Jeg bruk har osså kjøkken –
    Der fins ellers rum der alle benyttes – Et kan
eventuelt kunde bruges til evakuering men { … }det er
ennu ikke bestemt om en søster skal bruge det
Alle andre rum er arbeidsrum  …  Dels til maling
dels til kobbertryk med kobbertryk presse dels
lithografisk presse – Dels opbevaring af studier og
materiale til trykning


    Gartnerhuset,

    Der fins et v snedkerværksted et kjøkken til
gartneren – Så er det et værelse der nok brukes
men i nødsfald kunde brug benyttes til at la
folk bo i –


    
    Edvard Munch