Munchmuseet, MM N 393

MM N 393, Munchmuseet. Ikke datert. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 393 bl. 1r

    Jeg har længe været syg og overanstrængt og har
måttet søge ro uten på lannet – Jeg har forat få  … 
ro i mange år ikke protestert mot vilkårlige
beregninger af ligningsvæsenet – Nu synes jeg dette er så
galt at jeg må skrive nu om jeg end sene { … }skulde
havt ro på lannet

    Når ligningsvæsenet efter alt hva
gjennem årene har oplyst om mine atelierer
og arbeidsforhold og hvorledes man hos
mig  …  må se det fra annet synspunkt
end andre malere med et atelier så kan jeg
ikke annet end føle det som en krænkelse når
de sl{ … }år mine utgift{ … }sposter ned fra 6000 kr til
1000 kr (Med den begrundelse at jeg har tjent litet!)
Det skulde vel

    Jeg må ha har havt brug for
arbeidshjælp og vagt og jeg har sex { … }atelierer –
og arbeider med { … }på store billeder

    Jeg skal blot oplyse –
    Jeg må ha hjælp til disses ophængning
og indramming – Jeg har været på reiser og malt –

    Jeg skal oplyse om at der blev udbetalt
10,000 kr til forat for for bare at ta billederne
ned og op – spænde dem på rammen og fernisere
dem –

    Skal jeg atter behøve at rate op
Hva forlanger man af e{n}t menneske der
har vigtige arbeider?

    Desuten har jeg nu i høi grad brug for
mine penger

 

Munchmuseet N 393 bl. 1v

    Jeg { … }betaler 2500 kr til en mand (der blot er
der for
Jeg har ham af den hensyn
til mine bille vagthold og hjælp – til mit
arbeide –

    Jeg { … }bruger circa 600 kr til opvarming til
atelier – 1{7}800 kr til elektrisk lys i atelierene