Munchmuseet, MM N 412

MM N 412, Munchmuseet. Ikke datert. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 412, s. 1

    ‹Ød{ … }em› og ‹dør fra Maven›
vil { … }De ikke snart ha
en Asket –


    Sangeren synger en Kjærlighedssang
om {S}Jalousi – som er gul

    HeibergKrohg ler
ironisk – jeg synes den
ikke er gul jeg – { … }jeg syns

    Nei { … }De syns {den}vel den er
rosenrød som solopgangen
eller som Deres purpurnæse