Munchmuseet, MM N 419

MM N 419, Munchmuseet. Ikke datert. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 419 bl. 1r

    Jeg er enig i at { … }direktør Rolf Stenersens
samling af norsk kunst får en { … }bygning
på Nordre Schøyens tomt – Pladsen på tomten
kan jeg ikke bestemme … 
Men jeg kan
ellers ikke si på hvilket sted på tomten der skal
bygges – Arkitekt Hollands anke må
sagkyndige udtale sig om.

    Jeg må betinge mig at bygningen
ikke må kaldes Munch mussæum da
det derved kan forvexles med en tidligere
påtænkt plan om et musseum af mine
værker – \en plan jeg ennu ikke har tat standpunkt til/

    E{n}t mussæum af norsk kunst som denne
vil det jo være bra kommer på
østkanten den vil bestå af 50 norske maleres
arbeider og foruten mig af en vægtig samling
af Karsten