Ludvig Karsten

Ludvig Peter Karsten (1876–1926)
Norsk maler. Kjente Munch fra sommeropphold i Åsgårstrand 1901-05, hvor han hentet inspirasjon fra Munchs arbeider. De to malerne kom våren 1905 i klammeri og slagsmål med hverandre. Munch inkluderte etter dette Karsten i kretsen av “fiender”.

Les mer

Brev fra Ludvig Karsten til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 5 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 430.   Brev. Datert 17.11.1903. 
« Hr. Edward Munch 82 Lützow str. 82 Berlin Allemagne» 
Munchmuseet, MM K 431.   Brev. Datert 20.01.1904. 
«Jeg har været oppe hos Lemercier, og De kan berolige Dem med at Deres stene er i bedste forvaring, trods fir- maet er gaaet over paa nye hænder. Jeg havde dog indtrykket af at han gjerne saa en liden bestilling igjen. Er det noget mer staar jeg til tjeneste.» 
Munchmuseet, MM K 432.   Brev. Datert 30.03.1904. 
«Jeg var fortvivlet over de stadige og overflødige telegrammer. Havde jeg lovet at ordne med alt vedrørende Deres bilder, kunde De ogsaa stole paa at alt gik i sin skjønneste orden. Men Intependanten blev besluttet holdt nogle dage længer aabent end først bestemt. Og jeg kunde jo ikke give mig til at tele- grafere at bilderne allerede paa forhaand var der i atelieet.» 
Munchmuseet, MM K 433.   Brev. Ikke datert. 
« Hr. Edvard Munch Aasgaardstrand» 
Munchmuseet, MM K 434.   Brev. Datert 04.01.1907. 
«Jeg beder dig vise mig den velvilje at forsøge at lade mig faa udstillet ca. 10 bilder hos Schulte. Du har jo ivaares selv udstillet der og jeg antager hvis du lagde nogle ord ind for mig at han vilde indrømme mig det. Jeg har bilderne hernede i Berlin nu. Kunde du ikke f.ex. skrive til ham nu og naar du har skrevet underette mig om det, kan jeg jo selv henvende mig til ham.» 

Ludvig Karsten er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 430.   Brev fra Ludvig Karsten. Datert 17.11.1903. Se s. 2
«
Hilsner Karsten»
Munchmuseet, MM K 661.   Brev fra L.M. Larssen, Åsgårdstrands Samlag for Brændevinshandel. Datert 10.08.1905. Se s. 2
«for Dem nu. Di smaa Æbletrær staar saa di bugner af Frugt i Deres Have Plummer blir der ogsaa en mengde af. Her er foresten alt ved det gamle, Karsten er her fremdeles ligeledes Frk Vibe og Fru Kahrs.»
Munchmuseet, MM K 662.   Brev fra L.M. Larssen, Åsgårdstrands Samlag for Brændevinshandel. Datert 08.05.1906. Se s. 2
«ombestemme Dem og overaske os med at komme aligevel. Her blir uden tvil en deilig Sommer alt tegner sig dertil og iaar kommer ikke Storken, han har gjort sig umulig her nu. Han har stor Gjæld her , og det ser ut som han ikke vil eller kan betale.»
Munchmuseet, MM K 669.   Brev fra Henrik Lund. Datert 01.07.1904. Se s. 3
«
Mange hilsener til Heyerdahl og Karsten. –»
Munchmuseet, MM K 688.   Brev fra Ludvig Müller. Datert 20.02.1910. Se s. 1
«Det er blit mig fortalt, at der gaar Rygter om, at Ingse Vibe skulde ha solgt til mig Deres Skizze af hende for 400.– Kroner. Jeg skylder Ingse Vibe at berigtige dette feilag- tige Rygte. Ingse forærte mig Billedet som Anerkjendelse for mit Forhold under \Deres/ Batalier med Karsten hin St. Hans Nat 1905, da jeg sluttet en defensiv Alliance med Dem.»
Munchmuseet, MM K 800.   Brev fra Harald Nørregaard. Datert 18.11.1904. Se s. 1
«Hvordan står det til med maven? Vi blev snydt for dit bebudede Kristianiabesøg, hvor du havde lovet helt at ofre dig for dine venner og et dydigt og fredeligt levnet. En kjedelig følge af dit fravær ved udstillin- gens slutning var det også at begge vore bilder sandsynligvis er sendt til Prag. I alle fald kan vi ikke få greie på dem her. Karsten trodde, at dobbelportrættet kanske var sendt til Aasgaardstrand. Er dette tilfældet, vil du gjøre os en stor tjeneste ved at sende det til os. Og i alle fald håber jeg, vi snart får dem fra Prag. Jeg savner dem svært.»
Munchmuseet, MM K 1159.   Brev fra Jens Thiis. Datert 09.02.1933. Se s. 1
«nøie siktet utstilling av yngre malere, begyndende med Thv. Erichsen, Egedius, Torne, Karsten o.s.v. frem til den dag idag. Også til denne måtte galleriet yde sin rikelige medvirk- ning. To slike utstillinger, om mulig slag i slag, vilde være en manifestasjon som ikke kunde undlate å gjøre sit indtryk av hvad nyere malerkunst vil si i dette land, som vil ved siden av Frankrike har hatt den beste malerkunst i Europa.»
Munchmuseet, MM K 1167.   Brev fra Jens Thiis. Datert 31.12.1935. Se s. 1
«Når jeg ser tilbake på disse to år synes jeg nesten ikke jeg har fått gjort stort annet end å gå i begravelser og holde taler over avdøde venner. Det er uhyggelig, hvorledes de alle rives bort, de som var din og derefter de som var min generasjon og mine nær- meste venner. Efter Christian Krohgs død i 1928 har der vært et svært mandefall i norsk kunst. Min kjære venn … Nils Kjær, det vidunderlige menneske og den store kunstner, var den første av min generasjon som blev revet bort, allerede i 1924, to år efter var det Karsten og så følger det slag i slag, Eilif Peterssen i 1928 og Gerhard Munthe i 1929, Sigurd Bødtker i 1928 og Gun- nar Heiberg i 1929, \Frj. Nansen i 1930/, Nærup og Jappe i 1931, Harriet Backer i 1932, Olaf Bull og Folkestad i 1933, Sven Elvestad, \Holmboe/ og Oda Krohg i 1935. Og nu Henrik Lund, som vi betraktet som kjem- pen blandt dem alle, med sin glupske kjærlighet til livet og sitt»
Munchmuseet, MM K 1169.   Brev fra Jens Thiis. Ikke datert. Se s. 3
«Alvorlig talt – jeg vil anbefale dig et ophold på Høsbjør,1) du vilde ha ordentlig godt av det og «like dig ihjæl» som salig Karsten ut- trykte det. – Jeg ialfald kommer mig her under de nye indtryk og god pleie, fra dag til dag.»
Munchmuseet, MM K 1170.   Brev fra Jens Thiis. Ikke datert. Se s. 1
« Men en gang har jeg vært i Nasjonalgalleriet og op i 2.etage under hendes hjelp og ledsagelse, jeg hadde lovet hende det. En svær tørn forresten i de fæle trappene, jeg måtte ligge et par dager efterpå. Jeg viste hende da de forskjellige salene og orienterte hende litt. Den norske impressionisme interesserte hende ikke synderlig, nok Karsten og Thv. Erichsen, men absolutt ikke Henrik Lund, og hun syntes at hans store sommerlandskap  …  med figurer fra Skåtøy var «det styggeste i hele galleriet». [Dette blir selvfølgelig mellem oss, at jeg har fortalt dig det.] Det er selvfølgelig et uutviklet kunn standpunkt, men jeg hørte på hende som «folkets røst» og hun er meget selvstændig og åpenhjertet.»
Munchmuseet, MM K 1760.   Brev fra Frederick Delius. Datert 31.01.1903. Se s. 1
«P.S. Karsten ist Nachts von hier geflüchtet ohne natürlich zu bezahlen»
Munchmuseet, MM K 1880.   Brev fra Jean Dupoirier. Datert 23.05.1904. Se s. 2
« A votre dernier demande de l’adresse de MrKarsten, je lui ai donne votre carte et il m’a dit qu’il vous répondrait lui-même il est parti de l’hôtel le 6 Mai au soir pour la Norvège (Slemdal pr. Kristiania Norvège), j’attends de ces nouvelles, il mavait promis de m’ecrire dans une huitaine de jours, je ‹rien› donc très contrarié qu’il ne vous pas répondre lui-même et j’espere que vous m’en voudrez pas à se sujet; J’espère vous voir bientôt a Paris, ne n’oubliez pas auprès de vos nombreux amis.»
Munchmuseet, MM K 2503.   Brev fra Otto Hettner. Datert 07.04.1904. Se s. 2
«Ich habe Carsten gesehen. Er sagt, dass er die Indépendants- Bilder zu sich genommen habe.»
Munchmuseet, MM K 5316.   Brev fra L. M. Larssen, Aasgaardstrands Samlag for Brændevinshandel. Datert 24.07.1905. Se s. 1
«Deres fiende Karsten gaaar fremdeles Løs her og hans Vennekreds indskrænkes daglig saa han snart er alene.»
Munchmuseet, MM N 58.   Notat av Edvard Munch. Datert 1931–1934. Se bl. 1r
«Jeg tror dengang var Karsten førstegang i Aasgaardstrand og det er muligt da jeg malte»
Munchmuseet, MM N 61.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1933. Se bl. 1r
«Jeg trodde Du havde havt greie på episoden med Karsten – Jeg malte jo da i Aasgaardstrand hans «hvite» portræt – { … }og så var det annet der hændte.»
Munchmuseet, MM N 158.   Notat av Edvard Munch. Datert 1926–1937. Se bl. 1r
«C{ … }arnegieudstillingen er iår iår for første gangpludseli bleven aktuel og denne står{ … }omtales for første gang i lange artikler – i bladene – Det kunde kanske intresere at give noen oplysninger – Jeg var en{ … }for circa 8 år siden sammen med Thiisen slags kom og Lerolle en slags komité for den norske afdeling – Jeg rådet bla til at indbyde Kristian Krogh, Karsten, { … }Revold og flere af{s}Sørensen og flere af kunstnerforbunne – og andre m yngere malere blandt andre LundI løb Jeg vidste at Solberg og flere andre malere havde udstillet tidligere – De v I løbet af årene har flere af de opnævnte malere udstillet – Jeg selv havde ikke stor lyst på at udstille men gik efter stærkt påtryk med { … }at udstille for 3 år siden – Jeg rådet G{ … }au … dens som vel de fleste malere har gjort til at hver maler udstiller 5 billeder af gangen – – 192{7}6 begynte den nye ordning og jeg udstillet med 5 billeder – Derefter kom osså Per Krohg og Kavli og så Lund …  – Carnegieudstillingen gir efter den nye ordning Den gir efter hva jeg kan forstå et såvidt g sandt som mulig godt billed intryk af den levende kunst – og der er ypperlige lokaler – Udstillin{ … }gen går efter { … }Pittsburg videre til {3}2 a 3 store amerikanske byer og { … }der er vistno{g}k nu efter at den levende kunst er med stor interesse for den»
Munchmuseet, MM N 221.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert mann. Datert 1932–1935. Se bl. 1r
«Jeg malte billeder og holdt fester – Jeg vidste at jeg umuli kunde delta i de politiske kampe – Hva jeg frygtet indtraf – Konf Atter konflikt med mine landsmænd! Det endte med at jeg en nat kaster Karsten ned af trappene og gir ham et blåt øie – Jeg havde jo selv blot en brukbar arm hånd så den»
Munchmuseet, MM N 221.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert mann. Datert 1932–1935. Se bl. 1v
«Eller var det Sigrid Storraades ørefik? – Som sagt – dette vilde jeg gjerne forklare for den yndige Dames skyld – Jeg er oftere nu i Aasgaardstrand – Jeg maler morddramaer – K Slagsmålet med Karsten (Krigen 1905 – Mit blod flød!) og andre»
Munchmuseet, MM N 233.   Notat av Edvard Munch. Datert 1928–1930. Se s. 1
«Jeg {ha}blev for circa 8 år siden opnævnt til komite {sa}for udstilling sammen med Thiis – Jeg anbefalte dengang { … }den franske Raadgiver og direktør for  …  Eu de Europæiske lande Krohg blandt an Chr. Krohgat vi udstilleidet jeg vidste at mange andre bl.a. Solberg tidligere havde udstillet KarstenPer Krohg og flere andre af Kunstnerforbunnet – og osså Henrik LundDe fleste av disse har udstillet– Jeg havde ikke noget større intresse af udstilling og gik først med for 3 år siden efter manges påtryk – Jeg udstillet 2 år itræk – For tre år siden blev der bestemt at {5}Malere skulde udstille 5 billeder à 2 gange – Jeg blev den første – så blev det vis Revold og Per Krohg og så Lund»
Munchmuseet, MM N 234.   Notat av Edvard Munch. Datert 1930–1940. Se s. 2
«Fra disse år har skumlerne havt nok at ta af osså om 1905 – En fik j Den værste Karsten fik jo sin bekomst allerede den gang»
Munchmuseet, MM N 333.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert person. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg kan ikke tænke mig annet end at Du må ha lidt kjenskab til noe af dette – Var ikke Du og Din hustru dernede og talte med samla{ … }gsbestyreren – Nu kan jeg ikke tro annet end end en så vidt opsigtsvækkende afære som denne at at Karsten …  blev gjennem­ pryglet og måtte gå med ophovnet øie i 14 dage og jeg der faldt på min svage hånd fik hånleddet knust og måtte gå med bind i 3 uker at dette måtte snakkes om»
Munchmuseet, MM N 342.   Notat av Edvard Munch. Datert 1927–1933. Se bl. 1v
«Jeg De fik påvirket den sindssvake Karsten der overfaldt mig en aften med hånsord Jeg kastet ham ut efter { … }min steile trap og gjennempryglet ham»
Munchmuseet, MM N 345.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Eller som da Karsten og Møller for på mig med svære vinflasker»
Munchmuseet, MM N 354.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 4
«Der agiteredes med lø …  gemene løgne – Jeg mærket skumlernes snigøine overalt Tilslut direkte overfald og jeg kastet Karsten ud og rundpryglede ham og men lå med knust venstre hånd»
Munchmuseet, MM N 354.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 6
«Jeg kom til Norge unionsopløsningen kom og der blev intet sanatorium ‹i›Aasgaardstrand h{ … }vor en giftigintrigant Oslo familie med { … }døtre slohavde slog sig ned i mi{t}n lille stue – Dertil Karsten og drukkenbolten Worm Müller – Alle levede på mine få penger – Der blev udsat gemene rygter og direkte overfald der endte med»
Munchmuseet, MM N 354.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 6
«Karsten …  skulde være ‹{ … }den› skulde bruges – Han hånte mig og jeg kastet ham ut – Han gjennempryglet jeg  …  hånd»
Munchmuseet, MM N 354.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 14
«Jeg ha n mærket ‹mer› denne  …  …  af skumlerier og { … }ondsindet- hed – Det endte med at jeg en nat i nærvær af Drukken- bolten Worm Müller blev overfaldt af Karsten med ukvæmsord og trudsler med en vinflaske mot mit hode – Jeg kaster den digre mand ut med min ene uskadede hånd – { … }Prygler ham til blods – Selv  …  var jeg falden med min ene hånd den {s}dårlige var knust»
Munchmuseet, MM N 404.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert person. Ikke datert. Se s. 3
«De husker vel Karsten hva Karsten fik ‹tåle›»
Munchmuseet, MM N 404.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert person. Ikke datert. Se s. 3
«De husker vel Karsten hva Karsten fik ‹tåle›»
Munchmuseet, MM N 419.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«E{n}t mussæum af norsk kunst som denne vil det jo være bra kommer på østkanten den vil bestå af 50 norske maleres arbeider og foruten mig af en vægtig samling af Karsten»
Munchmuseet, MM N 423.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 2
«Angrebet kom lynsnart som et kårdestøt og alle faldt til fode – Jeg Jeg havde hovedmanden ‹han› hos mig og han måtte pent be om godveir – Han husket vist på hvordan det gik Karsten der var en af cheferne for skumlerierne»
Munchmuseet, MM N 425.   Notat av Edvard Munch. Datert 1934. Se s. 3
«‹Salig›Karstensbehandlingafstraffelse var af mig var i erindring hans erindring»
Munchmuseet, MM N 430.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 1
«I 1905 – Slagsmå k{j … }astet jeg ut Karsten og truet ham med gevær da han utenfor vinduet vilde trænge in på mig –»
Munchmuseet, MM N 433.   Notat av Edvard Munch. Datert 1935. Se bl. 1r
«Det Maffiaen fik liv – { … }Dampen blev dolke og nåle og djævelskab – Jeg malte Karsten nedover trappene    Jeg knuste håndledet på den tidligere ødelagte venstre hånd. Man truet mig med knive det vislet i krogene – Chikaner på chikaner – Maffiaen blev fast og farli – Jeg forlod Aasgaardstrand – Sy atter syg – Maffiaen havde tat tilflugt til gemene løgne det { … }fik let næring i det år –»
Munchmuseet, MM N 666.   Notat av Edvard Munch. Datert 1936–1940. Se bl. 7r
«Maleren Karsten var der osså – En slægting af frk L. havde spurt Karsten – hva lever Munch af?»
Munchmuseet, MM N 666.   Notat av Edvard Munch. Datert 1936–1940. Se bl. 7r
«Maleren Karsten var der osså – En slægting af frk L. havde spurt Karsten – hva lever Munch af?»
Munchmuseet, MM N 666.   Notat av Edvard Munch. Datert 1936–1940. Se bl. 28r
«Udkastelsen af Karsten Min knuste hånd»
Munchmuseet, MM N 666.   Notat av Edvard Munch. Datert 1936–1940. Se bl. 29r
«I min lille stue og kjøkkenet samledes de alle KarstenVibes – skuespillere – Frk. Alle kurmagere til frk Vibe»
Munchmuseet, MM N 666.   Notat av Edvard Munch. Datert 1936–1940. Se bl. 30r
«Bare ikke noe hændte – \intet anfald nu –/ Karsten skulde med – hvis der blev krig – Krig var tænkeli – men da det ikke kom efter 7de juni og opløsningen trodde man jo det vilde jævne sig – Der var kom mænd ifra vakttjeneste – Kjække folk syns damerne – – Nu ja jeg havde ikke tjent – havde ‹jo› oftere havt blodstyrtning dengang – for svag – Jeg kunde vel nu været med – – Jeg kunde jo skyte godt –  …  i fjellene – som friskytter – \Jeg var jo noen og  … tyve år i god alder/ – I ‹{ … }\linien/›{ … }\d/udde jeg ikke – { … }venstre hånd var ødelagt – Faldt jeg kunde jeg ikke ta for mig. – Men Og så var det anfaldene – Om de kom De vilde komme og så\?/ –»
Munchmuseet, MM N 666.   Notat av Edvard Munch. Datert 1936–1940. Se bl. 32r
«Lige efter optrinnet på Larkollen begynte jeg på et helhedsbillede af Karsten – i hvid dress dress.»
Munchmuseet, MM N 666.   Notat av Edvard Munch. Datert 1936–1940. Se bl. 32r
«Underli fyr den Karsten – Den st{ … }ore bredbremmede hat{ … }ten på snei –»
Munchmuseet, MM N 666.   Notat av Edvard Munch. Datert 1936–1940. Se bl. 32r
«Javel sa han og stillet sig op – Jeg tog sigte 6 meter afstand – Jeg vidste jeg vilde træffe – skød – cigaretten væk – – Men havde han bevæget Modig gjort af Karsten – Men af mig galskab – Jeg havde klemt til Dig sa NørregaardGeorg Stang sa – Det var godt gjort af begge – – Billedet blev færdi og udmærket Aften  … KarstenMøller og jeg i stuen min Pjolter på Pjolter som vanlig»
Munchmuseet, MM N 666.   Notat av Edvard Munch. Datert 1936–1940. Se bl. 32r
«Javel sa han og stillet sig op – Jeg tog sigte 6 meter afstand – Jeg vidste jeg vilde træffe – skød – cigaretten væk – – Men havde han bevæget Modig gjort af Karsten – Men af mig galskab – Jeg havde klemt til Dig sa NørregaardGeorg Stang sa – Det var godt gjort af begge – – Billedet blev færdi og udmærket Aften  … KarstenMøller og jeg i stuen min Pjolter på Pjolter som vanlig»
Munchmuseet, MM N 666.   Notat av Edvard Munch. Datert 1936–1940. Se bl. 33r
«{ … }I min stue sad jeg sammen med Karsten og Møller – En af elskerne – Karsten og Munch flyr nok på hinannen havde han sagt –»
Munchmuseet, MM N 666.   Notat av Edvard Munch. Datert 1936–1940. Se bl. 33r
«{ … }I min stue sad jeg sammen med Karsten og Møller – En af elskerne – Karsten og Munch flyr nok på hinannen havde han sagt –»
Munchmuseet, MM N 666.   Notat av Edvard Munch. Datert 1936–1940. Se bl. 33r
«Pludseli tar Karsten en flaske – hæver den i veiret og slår mot mit bøiede hoved – stanser lige ved hovedet – flere gange – Du vil ikke gå med – Du er ræd sa han – Fra mig selv»
Munchmuseet, MM N 666.   Notat av Edvard Munch. Datert 1936–1940. Se bl. 33r
«Jeg tok Karsten i skuldrene – puffet ham mot døren – ud af døren på verandaen den lille veranda – mot den steile trap – ut over den steile trap – min venstre arm – ‹beskytter› den – Karsten utover trappen jeg droges efter da jeg intet håndfæste fik med venstre skadede hånd – ligger utover den steile trap – ned i den skrånende stenfyldte jord –»
Munchmuseet, MM N 666.   Notat av Edvard Munch. Datert 1936–1940. Se bl. 33r
«Jeg tok Karsten i skuldrene – puffet ham mot døren – ud af døren på verandaen den lille veranda – mot den steile trap – ut over den steile trap – min venstre arm – ‹beskytter› den – Karsten utover trappen jeg droges efter da jeg intet håndfæste fik med venstre skadede hånd – ligger utover den steile trap – ned i den skrånende stenfyldte jord –»
Munchmuseet, MM N 666.   Notat av Edvard Munch. Datert 1936–1940. Se bl. 33r
«Jeg på ryggen – nede i bakken – Karsten i hvid dress foran mig osså på ryggen – begge reiser hovedet mot hverandre –»
Munchmuseet, MM N 666.   Notat av Edvard Munch. Datert 1936–1940. Se bl. 33r
«Karsten reiser sig og raver ut af haven – i sin hvide dress – blodspættet – rødt\blodigt/ hovent øie –»
Munchmuseet, MM N 666.   Notat av Edvard Munch. Datert 1936–1940. Se bl. 33r
«Karsten og Worm Müller går ut af haven»
Munchmuseet, MM N 666.   Notat av Edvard Munch. Datert 1936–1940. Se bl. 34r
«Jeg in – Hånden smerter i håndledet især – det hovner – stivner – brukket? – Derute står  …  foran vinduet står KarstenM{ … }øller i sortklædtsort bak ham – – Karsten hvid i de{t}n lyse sommernat – blodplettet og rødt øie –»
Munchmuseet, MM N 666.   Notat av Edvard Munch. Datert 1936–1940. Se bl. 34r
«Jeg in – Hånden smerter i håndledet især – det hovner – stivner – brukket? – Derute står  …  foran vinduet står KarstenM{ … }øller i sortklædtsort bak ham – – Karsten hvid i de{t}n lyse sommernat – blodplettet og rødt øie –»
Munchmuseet, MM N 666.   Notat av Edvard Munch. Datert 1936–1940. Se bl. 34r
«Müller stiller sig foran Karsten og skyver ham bakover – De går –»
Munchmuseet, MM N 693.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Ikke datert. Se bl. 2v
«Han burde ihvertfald at sørget for at det ikke blev nævnt som Munch- musæum – Det et jo {en}blot en mindre samling malerier af mig (Karsten har lisså stor samling der) og så en samling grafik»
Munchmuseet, MM N 1688.   Brevutkast fra Edvard Munch til Harry Fett. Datert 1934. Se s. 2
«Jeg har jo tat flere ved vingebenet som vor ven Karsten – Netop i disse dage tog jeg en af de værste fra Aasgaardstrand slig ved vingebenet i mit hjem at han vil erindre det længe»
Munchmuseet, MM N 1690.   Brevutkast fra Edvard Munch til Harry Fett. Datert 1934. Se s. 3
«Det er især i 1905 skumlerne var på færde og { … }hvorfra der fremdeles skumles – Hovedmanden fik jeg { … }rigtig til mig ‹s›endt hjem og fik ham skjælvende til at ta alt tilbage De kjenner hva der hændte Karsten»
Munchmuseet, MM N 1695.   Brevutkast fra Edvard Munch til Pola Gauguin. Datert 1933–1935. Se bl. 1r
«Jeg vilde gjerne giv De skulde give mig noen oplysninger om hva De måtte vide om forholdet mig og Karsten – Det vil si væsentlig det der angår vort mellemværende i 1905 –»
Munchmuseet, MM N 1695.   Brevutkast fra Edvard Munch til Pola Gauguin. Datert 1933–1935. Se bl. 1r
«De husker jeg har fortalt om hva der hændte da j Jeg kastet Karsten ut på grunn af noen ytringer han kom med – De vet»
Munchmuseet, MM N 1695.   Brevutkast fra Edvard Munch til Pola Gauguin. Datert 1933–1935. Se bl. 2r
«De var i Asgaardstrand en tid – Fik De der høre noget? Karsten må jo absolut ha sagt adskilligt»
Munchmuseet, MM N 1696.   Brevutkast fra Edvard Munch til Pola Gauguin. Datert 1933–1936. Se bl. 1v
« Tak for brevet fra Dem som jeg netop modtog – Hvad De fortæller om Karsten kom mig igrunden ikke overraskende –»
Munchmuseet, MM N 1701.   Brevutkast fra Edvard Munch til Pola Gauguin. Ikke datert. Se bl. 1r
«Karsten kjenner vi alle og aldrig havde jeg troet en mand kunde slarv{ … }e med saa velberaad ondskabsfuldhed –»
Munchmuseet, MM N 1701.   Brevutkast fra Edvard Munch til Pola Gauguin. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg har forresten de sidste år i Aasgaard- strand malt disse scener med Karsten og andre sammensvorne – De er virknings- fuld i den lyse nat.»
Munchmuseet, MM N 1713.   Brevutkast fra Edvard Munch til Christian Gierløff. Datert 1933–1935. Se bl. 2r
«Jeg bodde jo i Tyskland og havde alle mine billeder og sager i Tyskland – Jeg tog til Aasgaardstrand KarstenVibes – skuespillere som»
Munchmuseet, MM N 1714.   Brevutkast fra Edvard Munch til Christian Gierløff. Datert 1933–1935. Se bl. 1v
«Jeg tenkte at Alt hva var hændt mig hjemme af overfald på mig og min kunst i Norge kunde vel forklare min sygdom – Hauklands blodige Overfald et halvt år før havde ikke gjort godt heller – Jeg reiste til Kristiandsand – { … }Unionsopløsningen begyn{ … }dte og det var ikke netop sanatorieluft – heller ikke i Aasgaardstrand sammen med Karsten, skuespiller Worm-Müller og diverse kvinder – Hos I min lille stue levet de alle på min bekostning – og faldt mig alle pludseli i ryggen»
Munchmuseet, MM N 1714.   Brevutkast fra Edvard Munch til Christian Gierløff. Datert 1933–1935. Se bl. 2r
«Jeg forlod Aasgaardstrand hvor jeg selv- følgeli ikke kunde bo – Jeg ranglet i Oslo og tog mig en rekreationstur til Kjøbenhavn forat få læget min knuste venstre hånd (efter episoden med { … }maleren K) Ud på høsten fik jeg bestilling på et portræt i Weimar hvor jeg jo var at på en måde gjæst – Jeg måtte osså ordne med mine malerier hele min samling var jo i Tyskland hvor jeg bodde –»
Munchmuseet, MM N 1738.   Brevutkast fra Edvard Munch til Sigurd Høst. Ikke datert. Se bl. 1r
«Det gjorde nok sin nytte at jeg dengang kastet Karsten ut og gav ham et blåt øie – Det gav nok lidt at tænke over – men jeg mærket på små ting at { … }der var fiender overalt –»
Munchmuseet, MM N 1743.   Brevutkast fra Edvard Munch til Sigurd Høst. Datert 1933. Se bl. 2r
«Karsten fik det svar som sligt  …  skal ha    han ble gjennempryglet –»
Munchmuseet, MM N 1746.   Brevutkast fra Edvard Munch til Sigurd Høst. Datert 1934. Se bl. 1v
«Jeg svarte at ham at på sligt havde jeg svaret dengang på den eneste rigtige måte idet jeg havde kastetKarsten der kom med noget lignende ned af trappen og pryglet ham så han måtte gå i en uge med hovent øie – Hans med ledsager  …  Skuespiller Møller måtte osså fortrække»
Munchmuseet, MM N 1751.   Brevutkast fra Edvard Munch til Sigurd Høst. Datert 1934. Se bl. 2r
«Det var blot en gang jeg gjorde noget uoverlagt – Det var dette med vor yndige bekjendte dame – Ellers vidste jeg hva jeg gjorde og husker alt – Selv i den dypeste drukkenskab kunde jeg ikke sagt det som vel oprindeli Karsten har lavet sammen – Dette stinkende { … }brygg smagte af Karstens kogekunst – Hva jeg sa til disse vrælende skuespillere og andre var det jeg sa til Georg Stang da jeg var oppe hos ham – Det kan jeg være mig fuldt bekjendt – Det tjener lite at la skuespiller fagter – Disse var lite gla i mig da jeg havde sagt at de var åndens kelnere der serverte varer{ … }ne Ja det var nok mange der gjerne vilde hævne sig og Karsten var ikke alene – Men hvor sjofel hævn»
Munchmuseet, MM N 1751.   Brevutkast fra Edvard Munch til Sigurd Høst. Datert 1934. Se bl. 2r
«Det var blot en gang jeg gjorde noget uoverlagt – Det var dette med vor yndige bekjendte dame – Ellers vidste jeg hva jeg gjorde og husker alt – Selv i den dypeste drukkenskab kunde jeg ikke sagt det som vel oprindeli Karsten har lavet sammen – Dette stinkende { … }brygg smagte af Karstens kogekunst – Hva jeg sa til disse vrælende skuespillere og andre var det jeg sa til Georg Stang da jeg var oppe hos ham – Det kan jeg være mig fuldt bekjendt – Det tjener lite at la skuespiller fagter – Disse var lite gla i mig da jeg havde sagt at de var åndens kelnere der serverte varer{ … }ne Ja det var nok mange der gjerne vilde hævne sig og Karsten var ikke alene – Men hvor sjofel hævn»
Munchmuseet, MM N 1751.   Brevutkast fra Edvard Munch til Sigurd Høst. Datert 1934. Se bl. 2r
«Det var blot en gang jeg gjorde noget uoverlagt – Det var dette med vor yndige bekjendte dame – Ellers vidste jeg hva jeg gjorde og husker alt – Selv i den dypeste drukkenskab kunde jeg ikke sagt det som vel oprindeli Karsten har lavet sammen – Dette stinkende { … }brygg smagte af Karstens kogekunst – Hva jeg sa til disse vrælende skuespillere og andre var det jeg sa til Georg Stang da jeg var oppe hos ham – Det kan jeg være mig fuldt bekjendt – Det tjener lite at la skuespiller fagter – Disse var lite gla i mig da jeg havde sagt at de var åndens kelnere der serverte varer{ … }ne Ja det var nok mange der gjerne vilde hævne sig og Karsten var ikke alene – Men hvor sjofel hævn»
Munchmuseet, MM N 1753.   Brevutkast fra Edvard Munch til Sigurd Høst. Datert 1934. Se bl. 1r
«{ … }Det var en overraskelse jeg fik da jeg bad samlagsbestyreren fortælle mig om de rygter der var sat ut og som var baggrund for at for oppryglingen af Karsten. Han fortalte mig at jeg havde sagt ting som vel { … }den elendigste kjærring ikke vilde sagt i de dage –»
Munchmuseet, MM N 1753.   Brevutkast fra Edvard Munch til Sigurd Høst. Datert 1934. Se bl. 1r
«Jeg forklarte at jeg ved at kaste ut Karsten allerede havde git svar på den slags ting og at det var det eneste svar.»
Munchmuseet, MM N 1753.   Brevutkast fra Edvard Munch til Sigurd Høst. Datert 1934. Se bl. 1r
«Han ga sig unda mer og mer især da vi kom mot døren – Han tænkte kanske på Karsten. Jeg må næsten le af hans udtryk»
Munchmuseet, MM N 1753.   Brevutkast fra Edvard Munch til Sigurd Høst. Datert 1934. Se bl. 1v
«Naturligvis er det stinkende bryg lavet af Karsten og så har der været andre medhjælpere –»
Munchmuseet, MM N 1754.   Brevutkast fra Edvard Munch til Sigurd Høst. Ikke datert. Se bl. 1r
«At Karsten har lavet retten og været kokken smagte jo hele sagen af – Det var vel ingen der kunde få lavet en slig ildelugtende  … mat – raaden mat»
Munchmuseet, MM N 1757.   Brevutkast fra Edvard Munch til Sigurd Høst. Ikke datert. Se bl. 1v
«At Jeg er sikker på ingen af mine venner har kunnet tro jeg vilde sige noget lignende selv i drukkenskab – Men alle kjender Karsten at han har vel frådset i ondskab – Han har imidlertid ikke været alene»
Munchmuseet, MM N 1898.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Ikke datert. Se bl. 1v
« Reiser nu fra Leipzig til Berlin og HamLybeck – Kom { … }ufri- villig til Leipzig da jeg i Dresden tog feil tog. – Norge kan være tilfreds med sin plads i Dresden – Vi har den største sal på hele udstillingen – Jeg, Sørensen og Per Krohg har omtrent hele salen blot  …  en liden del – besat af en svenske – Rigtignok har jeg over halvparten af salen – hvilket vel dere Nord Landsmænd ikke liker – { … }Karsten er der osså – og ‹er› god – Lund er ‹uheldig› – dårlige billeder og dårli plads –»
Munchmuseet, MM N 1909.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 1926. Se bl. 1v
«Stakkels Karsten nu ser det ilde ud med ham. At det ikke var muli at få ham reddet! – Det berodde jo bare på at afholde»
Munchmuseet, MM N 1930.   Brevutkast fra Edvard Munch til Harald Nørregaard. Ikke datert. Se bl. 1r
«Det er jo heller ikke så almindeli at man jeg som jeg blev overfaldt med kniv i Aasgaardstrands gater eller måtte kaste en mand ned af trappen og rundjule ham på grund af fræk tale    Det var Karsten. Samlagsbestyreren havde fuld greie på det og det var kraftige ting han fortalte. Men han fik osså krafti tiltale og måtte pent ta alt i sig igjen  … samlaget for Aasgaardstrand har  … »
Munchmuseet, MM N 1930.   Brevutkast fra Edvard Munch til Harald Nørregaard. Ikke datert. Se bl. 1v
«Karsten havde stor skyld så var der den drukne skuespiller Møller og så andre jeg vet om – Karsten havde jo fuld grund til at hævne sig. Han stjal af min Kunst og drak min vin»
Munchmuseet, MM N 1939.   Brevutkast fra Edvard Munch til Harald Nørregaard. Datert 1934–1936. Se bl. 1r
«Der blev sat ut noen temmeli nærgående rygter om mig – Du vet jeg pryglet op Karsten efter en udtalelse –»
Munchmuseet, MM N 1956.   Brevutkast fra Edvard Munch til Harald Nørregaard. Ikke datert. Se s. 4
«til var kjendt eller at jeg havde fortalt de{ … }t – Det Det k var en hentydning til at {jeg}det dengang kom til et alvorli opgjør mellem mig og Karsten – Jeg kan osså si { … }med et par andre mænd der hørte til vedkommende dames beundrere – Jeg trodde at den charmerende dame  …  hadde lidt at medviderskab i den fiendtlige holdning mot mig hos disse – Dette var dog { … }blot en formodning – Jeg må ellers si at hun disse de to sommere dernede  …  var yndefuld og charmant om end lidt gaminagtig – Men hint opgjør blev for mig en meget alvorlig afære»
Munchmuseet, MM N 1959.   Brevutkast fra Edvard Munch til Harald Nørregaard. Ikke datert. Se bl. 1v
«Jeg fik indtryk af at dette blev misforstået Det refererte sig til at jeg trodde hun skaffet mig noen ubehageligheder – dengang – Dette kan jo være at jeg har tat feil i. Men hennes venner ialfald gjorde mig noen { … }pek – den Især forresten Karsten – Der forresten ikke hørte til hendes kres – Det blev jo et stort håndgribeligt opgjør mellem mig og Karsten i anledning noe han tillod sig at si til mig –»
Munchmuseet, MM N 1959.   Brevutkast fra Edvard Munch til Harald Nørregaard. Ikke datert. Se bl. 1v
«Jeg fik indtryk af at dette blev misforstået Det refererte sig til at jeg trodde hun skaffet mig noen ubehageligheder – dengang – Dette kan jo være at jeg har tat feil i. Men hennes venner ialfald gjorde mig noen { … }pek – den Især forresten Karsten – Der forresten ikke hørte til hendes kres – Det blev jo et stort håndgribeligt opgjør mellem mig og Karsten i anledning noe han tillod sig at si til mig –»
Munchmuseet, MM N 2077.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1933. Se bl. 3r
«Derefter kom jeg da til Aasgaardstrand og det fik jeg da føle – Jeg havde ingen venner der – Karsten som jeg jo blot var en drikkebror fra et par år havde leiet sig in på nabogården – Den noksagt drukkenbolt W{S}skuespiller Worm»
Munchmuseet, MM N 2077.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1933. Se bl. 4r
«Her …  Døtrene havde Worm Müller og Karsten til kavalerer    Desuten et utal af friske v krigere frisch { … }vom fass fra fæstningen –»
Munchmuseet, MM N 2077.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1933. Se bl. 5r
«En nat efter et selskap hos mig sidder Karsten og Worm Müller med mig efter at de andre var gået –»
Munchmuseet, MM N 2077.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1933. Se bl. 5r
«Så reiser Karsten sig op tar en svær  …  tom rinskvinsflaske i hånden»
Munchmuseet, MM N 2077.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1933. Se bl. 6r
«Jeg blev rasende og tar den l elendige i nakken og sender ham ned over den bratte høie trap til mit hus – Da jeg min venstre hånd var ødelagt kunde jeg ikke holde mig i rækværket og vi begge faldt ned i skråningen opfyldt med svære kampestene – Jeg med knust håndled på den venstre hånd – Jeg har jo lithograferet situationen – Karsten liggende»
Munchmuseet, MM N 2078.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Ikke datert. Se bl. 1r
«Der blev benyttet løgne kampagner og de aktive var fam døtrenes mange kavalerer    Først og fremst skuespiller Müller og Karsten som jeg kastet ut»
Munchmuseet, MM N 2082.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Ikke datert. Se bl. 1r
«Du vet da vel at jeg malte Portrættet af Karsten i hvid dress dengang (Thiels galleri) Du må da ha hørt om at jeg dengang var nødt til at kaste Karsten ud af mit hus {gi}og gi ham en kraftig juling – (Riktignok knuste jeg håndledet på min venstre allerede ødelagte hånd)Den var Ingen juling var mere påkrævet og velfortjent – Det var kamarillaen Kommentar der stod bag hamog Den derder havde forfulgt mig i længere tid og osså fik ødelagt dette år for mig – Jeg har tænkt på at skrive en selvbiografi og forklare disse ting»
Munchmuseet, MM N 2082.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Ikke datert. Se bl. 1v
« Jeg kom jo ellers ganske godt ud af det med Karsten der jo en god maler Han var blit besnakket af Kamarillaen Kommentar»
Munchmuseet, MM N 2093.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Ikke datert. Se bl. 1r
«Det kunde nok være forskjelligt at fortælle fra disse år – Du husker da episoden med Karsten i 1905»
Munchmuseet, MM N 2097.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Ikke datert. Se bl. 1v
«Har Du ikke hørt om disseFi krigens dragonerKarstens hvide dress blev en nat tæt blodstænket og han selv fik blåt øie –»
Munchmuseet, MM N 2100.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Ikke datert. Se bl. 1r
«Ja skal jeg bare nu suplere hva jeg har skrevet om sagen rigtig og oplyse om at hovedaktørene dengang var Karsten og skuespiller Worm-Müller – De var  …  engagerte kavalerer for et par damer af en vis oslofamilie – Denne familie er vel ikke af den mindst intrigante i byen –»
Munchmuseet, MM N 2101.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Ikke datert. Se bl. 1r
«Efter denneen kurbehandling der kom jeg til hexegryten i Aasgårdstrand med Karsten og diverse damer med deres beundrere – som nervelæger Jo jeg var da i N mit 1905 hjemland osså og jeg fik føle det – 3die gang»
Munchmuseet, MM N 2101.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Ikke datert. Se bl. 1r
«Du vet da at jeg malte Karsten i hvit dress – Det var omkring 7de Ju noget efter 7de Juni – Det var jeg herlige da{g}ge 7de Juni og jeg har jo malt min have i vårdragt fra den tid –»
Munchmuseet, MM N 2105.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Ikke datert. Se bl. 1v
«Jeg opl    Jeg trodde Du vidste om at jeg malte portrættet af Karsten i 1905. JegKarsten i sin hvide dress hænger jo i Thiels galleri Du vet kanske heller ikke at jeg var nødsaget til at kaste Karsten ut af mit hus lige ‹efter› og gi ham e{n}t blåt øie og rundjuling – Aldrig har juling gjort bedre nytte eller været bedre fortjent – N Jeg kunde fortalt en del om hva hændte dengang og det er rart  …  vi ikke kom til at snakke om det»
Munchmuseet, MM N 2105.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Ikke datert. Se bl. 1v
«Det var kamarillaen Kommentar der atter stod bag var ute – Jeg Den fik ikke slippestodog bag Karstenstod mange»
Munchmuseet, MM N 2108.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Ikke datert. Se bl. 1v
«I 1905 var jeg i Hamburg så i Kristiandsand så i Aasgaardstandog m med flere reiser til Tyskland forat se til mine billeder der alle var der – Jeg var osså en kort tid i Kjøbenhavn forat hvile ut efter strabadser i Aasgaardstrand – Jeg ska gik med venstre hånd i bind – Den allerede skadede hånd fik brud på hånd l håndleddet da den blev knust da jeg kastet Karsten ut af huset mit – Jeg Har jeg ikke fortalt {d}Dig om disse begivenheter – Jeg havde jo netop malt Karsten i sin hvite dragt»
Munchmuseet, MM N 2108.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Ikke datert. Se bl. 1v
«I 1905 var jeg i Hamburg så i Kristiandsand så i Aasgaardstandog m med flere reiser til Tyskland forat se til mine billeder der alle var der – Jeg var osså en kort tid i Kjøbenhavn forat hvile ut efter strabadser i Aasgaardstrand – Jeg ska gik med venstre hånd i bind – Den allerede skadede hånd fik brud på hånd l håndleddet da den blev knust da jeg kastet Karsten ut af huset mit – Jeg Har jeg ikke fortalt {d}Dig om disse begivenheter – Jeg havde jo netop malt Karsten i sin hvite dragt»
Munchmuseet, MM N 2109.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Ikke datert. Se bl. 1r
«{ … }Episoden med Karsten og andre ondsindede mennesker i Aasgaardstrand1905 – Da jeg måtte kaste ham og og andre ut af mit hus. Har vi ikke snakket om det – Karsten fik velfortjent juling»
Munchmuseet, MM N 2112.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Ikke datert. Se bl. 1r
«I 190{8}9 på Klinikken i Kjøbenhavn skriver Nørregaard til mig at han ikke mener at alle disse «pøbler» der havde overfaldt mig i de senere år – Han nævner blandt andre Karsten og Ludvig Müller – ikke tilhørte en Kamarilla som jeg skrev. Jeg sa at jeg ikke trodde det var heldi at jeg kom hjem.»
Munchmuseet, MM N 2114.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Ikke datert. Se bl. 1v
«Der blev sat lavet en løgnkampagne mot mig i Aasgaardstrand – Det var en Oslofamilie med 3 døtre der havde slåt sig ned i Aasgaardstrand – Det var ikke de elskeligste mennesker i Oslo – På grunn af at jeg havde været noget bruskhårdhændt mot en af døtrene på en seiltur(Jeg var jo syg) ( blev der lavet en løgnkampagne mot mig støttet af skuespiller Worm Müller og Karsten – og andre kavalerer til døtrene – Det faldt i god jord i den bevægede tid –Aasgaardstrand Fol{ … }k blev sat op m{ … }ot mig og jeg reiste fra stedet med h venstre hånd i bind efter at ha prylet op Karsten og selv knust håndledet på min dårlige hånd Jeg har siden blot af og til  …  besøgt mit hus i Aasgaardst»
Munchmuseet, MM N 2114.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Ikke datert. Se bl. 1v
«Der blev sat lavet en løgnkampagne mot mig i Aasgaardstrand – Det var en Oslofamilie med 3 døtre der havde slåt sig ned i Aasgaardstrand – Det var ikke de elskeligste mennesker i Oslo – På grunn af at jeg havde været noget bruskhårdhændt mot en af døtrene på en seiltur(Jeg var jo syg) ( blev der lavet en løgnkampagne mot mig støttet af skuespiller Worm Müller og Karsten – og andre kavalerer til døtrene – Det faldt i god jord i den bevægede tid –Aasgaardstrand Fol{ … }k blev sat op m{ … }ot mig og jeg reiste fra stedet med h venstre hånd i bind efter at ha prylet op Karsten og selv knust håndledet på min dårlige hånd Jeg har siden blot af og til  …  besøgt mit hus i Aasgaardst»
Munchmuseet, MM N 2116.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Ikke datert. Se bl. 1v
«Jeg har prylet op en af banden maleren Karsten – (og selv selv knust venstre håndleddet der hånden jo er skadet) Da jeg var 70 år lod jeg en samlagsbestyreren i Aasgaardstrand komme til mig – Da han påstod jeg skulde sagt nog noget der var det rene opspind lod jeg ham forstå at jeg vilde kaste ham nedned a ned af trappen Han tog ‹flux› alt i sig igjen –»
Munchmuseet, MM N 2118.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1939. Se bl. 1v
«Der blev brugt den sjofle hævn at sætte op folk mot mig ved en løgnkampagne i denne bevægede tid – EnKarsten vet Du jeg måtte prygle op»
Munchmuseet, MM N 2119.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1939. Se bl. 1v
«Du vet heller ikke at jeg da v{ … }ar nødsaget til at kaste Karsten ut af mit hus. Han vil fik et blåt øie og blev gjennembanket – Aldri har noen fortjent bedre juling og mere velfortjent end Karsten da – Bak ham stod Kamarillaen Kommentar der atter var ute –»
Munchmuseet, MM N 2119.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1939. Se bl. 1v
«Du vet heller ikke at jeg da v{ … }ar nødsaget til at kaste Karsten ut af mit hus. Han vil fik et blåt øie og blev gjennembanket – Aldri har noen fortjent bedre juling og mere velfortjent end Karsten da – Bak ham stod Kamarillaen Kommentar der atter var ute –»
Munchmuseet, MM N 2128.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1939. Se bl. 1r
«Dette skulde hævnes og detog med og der blev da lavet op løgnkampagne moten ren forfølgelse mot mig med udspredelse af opdigtede ting – Karsten og Ludvig Müller skuespilleren var hævn engageret som kavalerer med var hovedmænd så var ved siden af et utal af andre tilbedere – \Man sat folk op mot mig/»
Munchmuseet, MM N 2128.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1939. Se bl. 1v
«Karsten pryglet jeg grundig op – Selv  …  m reiste jeg til Oslo med hånden venstre hånd i bind – Håndledet var knust da den jo var dårlig før –»
Munchmuseet, MM N 2150.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg var jo hver om sommeren isommer varAasgaardstrand flere år og osså i 1905 – Jeg trodde Du havde hv vi kjent til at jeg malte Karsten i hvit dress i 1905 og jeg trodde Du havde hørt om at jeg dengang var nødt til at kaste ham ut av mit hus og gi ham et blåt øie og god juling. Jeg har jo malt billeder om disse ting»
Munchmuseet, MM N 2151.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Ikke datert. Se bl. 1r
«Men under en aften var en svenske der og brugte nedsættende ord om nordmændenes politik. Der var officerer tilstede og der blev høirøstet protest. Jeg var ikke mindst ivrig og krigersk – Han fo måtte gå og jeg gik efter ham for at flye på ham – { … }Heldigvis var han forsvunnet – Det havde nok været en lei sag – Det var den eneste gang da jeg mærket min tilstands farlighet. Så måtte jeg reise til Tydskland igjen forat ordne med noget da jeg havde m alle mine bilder der – Derefter reiste jeg til Aasgaardstrand. Der var tvilsomme venner af kort bekjentskab som Karstenfo fordrukne skuespillere og endel kavalerer til m{ … }noen intrigante damer – Der blir det  …  da til de farlige scener der gjorde at jeg for stedse forlot Aasgaardstrand som fast opholdssted –»
Munchmuseet, MM N 2151.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Ikke datert. Se bl. 3r
«Men i Aasgaardstrand hvor jeg der bl blot var slig omgang som Karsten og skuespiller Ludvig Müller og andre ‹kurtisaner› til en intrigante damer  …  det»
Munchmuseet, MM N 2151.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Ikke datert. Se bl. 3v
«Da jeg havde først havde været ubehersket ligeover en af ‹kurtisanerens› damer blev der lavet ut en en løgnkampagne til hævn – Det endte med at jeg jeg kastet ut Karsten og pryglet ham – Jeg selv knuste håndleddet på min allerede ødelagte venstre hånd»
Munchmuseet, MM N 2152.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Ikke datert. Se bl. 1r
«Unionsopløsningen var i fuld gang og det blev ikke sanatorium. Derimot kom jeg i Aasgaardstrand sammen med noen tilfældige drikkebrødre som Karsten, ukjendte skuespillere som den fordrukne Ludvig Müller og andre f kla kavalerer til noen intrigante damer – Da jeg min ‹uberskethet› igjen optrådte gik det ut over en af damerne – Dette sk Som hævn blev det lavet en løgnkampagne. Denne resulterte i at jeg kastet ut Karsten fra mit  …  hus og selv knuste min venstre hånds håndled – Denne hånd var jo allerede svækket – Der blev andre slagsmål og jeg forlod så Aasgaardstrand»
Munchmuseet, MM N 2152.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Ikke datert. Se bl. 1r
«Unionsopløsningen var i fuld gang og det blev ikke sanatorium. Derimot kom jeg i Aasgaardstrand sammen med noen tilfældige drikkebrødre som Karsten, ukjendte skuespillere som den fordrukne Ludvig Müller og andre f kla kavalerer til noen intrigante damer – Da jeg min ‹uberskethet› igjen optrådte gik det ut over en af damerne – Dette sk Som hævn blev det lavet en løgnkampagne. Denne resulterte i at jeg kastet ut Karsten fra mit  …  hus og selv knuste min venstre hånds håndled – Denne hånd var jo allerede svækket – Der blev andre slagsmål og jeg forlod så Aasgaardstrand»
Munchmuseet, MM N 2153.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Ikke datert. Se bl. 2r
«dengang kastetKarsten nedover min trap og gav ham et blåt øie – Det var det eneste svar man kunde give en slig fræk fyrs frække ord –»
Munchmuseet, MM N 2153.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Ikke datert. Se bl. 3r
«i denne kloak. Vel Naturligvis kommet først fra Karsten»
Munchmuseet, MM N 2153.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Ikke datert. Se bl. 4r
«kastet Karsten nedover min trap og gav ham et blåt øie i anled- ning nogle ytringer han kom med»
Munchmuseet, MM N 2157.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Ikke datert. Se bl. 1r
«{D}Jeg trode Du vidste om episoden med Karsten 1905 og den forfølgelse jeg dengang som andre år blev gjenstand for –»
Munchmuseet, MM N 2159.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Ikke datert. Se bl. 1v
«Der blev da intriger pøbelagtige intriger og slagsmål – Karsten{ … }fik juling Jeg reiste til Kjøbenhavn forat få fred og helbrede min knust venstre hånd der var før ødelagt men ikke fik skade ved slagsmålet –»
Munchmuseet, MM N 2160.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1934. Se bl. 1r
«Jeg havde jo ingen venner dengang i Aasgaardstrand Det var fordrukne skuespillere og Karsten der fik juling af mig –  …  slagsmål med den fordrukne Ludvig Müller»
Munchmuseet, MM N 2806.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 20.5.1904. Se bl. 2r
«Har Du ikke fået mit Brev med Forespørgsel efter Karsten – Jeg er meget ængstelig for mine Billeder der står hos hans Spediteur – som jeg ikke ved Navnet på – Sig mig d ialdfald {H}hans Faders Adresse – – Adresser Send er Du snil et Brevkort til  L{ … }ützowstr. 82 og»
Munchmuseet, MM N 2806.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 20.5.1904. Se bl. 2v
«Er Karsten kanske på Gardermoen? eller hvor i al Verden fins han – Svar får jeg ikke»
Munchmuseet, MM N 2807.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 23.6.1904. Se bl. 3r
«Jeg forstod virkelig først ikke hva Du mente – – Karsten har jeg talt med – men jeg har sagt ham at {v}jeg ikke»
Munchmuseet, MM N 2830.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 3.8.1905. Se s. 1
« Jeg har flygtet – de{t}r var ikke Ro at få i Aasgaardstrand Det kan Du vel tænke Dig når Karsten havde leiet ved Siden af mig og Ludvig Müller tog sig Sommerferie i min Have. Det gik da selvfølgelig på Livet løst og jeg fik»
Munchmuseet, MM N 2830.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 3.8.1905. Se s. 2
«og forstuet min ulykkelige venstre Hånd idet jeg kastet Karsten { … }nedover Trapperne –»
Munchmuseet, MM N 2830.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 3.8.1905. Se s. 2
«Jeg skal forøvrigt ikke ha noget mod Karsten om end det viser sig at være umuligt at have ham om sig –»
Munchmuseet, MM N 2831.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 11.8.1905. Se s. 3
«den sidste Hændelse i Aasgaardstrand der blev jeg overfaldt baa{ … }de af Karsten og Müller enda jeg udtrykkelig havde forlangt Ro for min Sundheds Skyld –»
Munchmuseet, MM N 2958.   Brev fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1938. Se bl. 3r
«Aker er nu aligevel Oslo og det vil kolidere med e{n}t eventuel  …  virkeligt mu{ … }sæum af mine bilder – Det er jo en liten samling billeder { … }af mig i Stenersens samling – Der er en stor samling af Karsten og 150 billeder af 50 andre malere –»
Munchmuseet, MM N 2996.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 2r
«Var det kjækt i 1905 af su skuespiller Worm Müller at løbe på med kniv eller at på mig Karsten der for imot mig med en flaske og med hånsord – mot mig med en arm til at forsvare mig med»
Munchmuseet, MM N 2996.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 3r
«De som  …  vet hva jeg havde jeg havt at udstå i løbet af de sidste år vil vel ikke undre sig over at g … en ond  … den sygdommen blev fik akut karakter efter Hauklands blo{ … }dige overfald med knytnæve og jernring om fingeren et halvt halvt år i forveien – At jegAasgaardstrand med Karsten drukkenbolten Worm-Müller og andre med kvinner der slog sig ned i min stue og levet på mig var intet sanatorium og vel kunde jeg komme til at være ubehersket mot en temmelig ubehersket kvinne – Men at en så sjofel hævn kunde tages i dette er er ufatteli»
Munchmuseet, MM N 3011.   Brev fra Edvard Munch til Christian Gierløff. Ikke datert. Se bl. 2r
«Karsten tror jeg mer var et redskab for de andre –»
Munchmuseet, MM N 3127.   Brev fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1934. Se s. 4
«Nu må Du se at komme Dig fort og fortsætte med godt humør –. Forat muntre Dig skal jeg fortælle at nedover den bratte trappen var det jeg kastet ned Karsten i sin tid. Jeg fulgte efter og vi begge lå langt ned i haven mellem svære skarpe stene Jeg med knust håndled han med blodsprængt  …  hvit dress – Den jeg havde malt ham i – at vi levet –»
Munchmuseet, MM N 3778.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert [??].2.1907. Se s. 1
«Jeg forstod virkelig først ikke hva Du mente – – Karsten har jeg talt med – men jeg har sagt ham at {v}jeg ikke»
Munchmuseet, MM T 1297.   Tegning av Edvard Munch. Datert 1911–1915. Se bl. 1r
« Eide, Bull og Carsten kastes ud af Boulevard»
Munchmuseet, MM T 2705.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1935. Se bl. 180v
«Karsten stirret ud gjennem vinduet Vild af raseri griber jeg min børse lader den stikker den ud tværs igjennem den lille gl rute og sigter – fingeren på aftrækkeren – mot Karstens hode»
Munchmuseet, MM T 2759.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 14r
«– Jeg havde længe levet tilbagetrukkent i min Have da den unge Maler C. kom ned – – Du må ud sa han og se på Folk Du er for stille. – Her er meget – Leven – – og så begyndte han at mer at gå på { … }Byens Hoteller og på Samlaget»
Munchmuseet, MM T 2759.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 15v
«– Nei der går jammen Ølkua sa C. – nu haren gået rundt Hotellerne og nu viln hit –»
Munchmuseet, MM T 2759.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 18r
«Ga vist om hun kommer Fr. L sa C.»
Munchmuseet, MM T 2759.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 29r
«{Vi}Jeg og Carsten dillet senere op på Hotellene og jeg gik sent hjem – ved Huset til Ølkua og Severine høres Spektakel –»
Munchmuseet, MM T 2759.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 32r
«Maler C – kom af og til Du må ud – sa han – fuldt op af smukke Kvinder – Du blir gammel slig – – Carsten var en begavet Maler – meget morsom – underholdende – helst ondskabsfuld – Af og til gik ud med ham og ranglet –»
Munchmuseet, MM T 2759.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 32r
«Maler C – kom af og til Du må ud – sa han – fuldt op af smukke Kvinder – Du blir gammel slig – – Carsten var en begavet Maler – meget morsom – underholdende – helst ondskabsfuld – Af og til gik ud med ham og ranglet –»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 742).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 13.6.1926. Se s. 1
«Jeg så en stor udstilling af Cezannes hos Bernheim idag – Den var slet ophængt og en stor skuffelse – Den vil nedsætte priserne meget Muli Kunsthandlerfif? Karsten var med – men han var så støiende at jeg ikke forstår at han ikke blev kastet ut –»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 742).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 13.6.1926. Se s. 3
«Har truffet Carsten – og Ciacelli. – den plagsomme»