Munchmuseet, MM N 429

MM N 429, Munchmuseet. Datert 1927–1933. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 429 bl. 1r

lyst til krangel med mine landsmænd –
Jeg syns det var godt gjort af mig
med min ene hånd at jage denne
slotskjæmpe på flugt og jeg havde heldigvis
Drewsen til vidne så Krohg kunde ikke
komme med sit lave forsøg på at
lyve det hele { … }sammen –

    Følgen af dette slag var disse haluci-
nationer og anfald af mindre lammelser
der fortsatte til jeg 2 år efter måtte ind-
lægges på klinikken i Kjøbenhavn {–}med
lammelse på hele høire side og stærke
hørehalucinationer – Jeg fik osså dis samme
år første gang disse øiekongestioner på
høire øie – i mind{ … }re grad naturligvis
end dette sidste – Det hele var kommet af
disse skrækkelige sl slag 3 gange efter hinanden
med jernring lige i øiet og selv forsvarsløs
idet jeg var indeklemt mellem et bor
og en stol –