Munchmuseet, MM N 441

MM N 441, Munchmuseet. Ikke datert. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 441 bl. 1r

    I 20 år er der været kolporteret her i
lannet og i utlannet at jeg eier 6–8–12 villaer

    Det har været mig um{ … }uligt at få slut på
disse løgne – Jeg har hørt dem serveret mig med fjollede
smil ligetil det allersidste – Disse løgne er ikke bare
lavet af godhjertethed. {D}Jeg blir til nar og stor skade har de
osså gjort mig – Jeg eier 2 eiendomme og en hytte

    Nedre Ramme:
    Jeg kjøbte denne lille eiendom da jeg for circa 20 år
siden forlod Kragerø. Jeg fandt her motivet
til Alma M Forskerne og det kunne få den
jordbundne karakter som Historien fik
i Kragerø. Jeg har så beholdt stedet da
jeg ligetil det sidste har arbeidet på en
ny «Forskerne» da jeg gjerne vilde ha med
barnegruppen til venstre – Den variation af Aula-
billederne Kommentar der er i mindre format og som blev
udstillet i Berlinersecessionen og her i 1914 er malt
der – Ligeså naturligvis Forskerne i Aulaen Kommentar

    Hytten i Aasgaardstrand. Det { … }har bestået af
en stue på 3½ x 3½ x 2m – Nu er et litet værelse
indrettet til – Der er e{n}t faldefærdi { … }skur til atelier
og en leiet grund på 2 mål

    Her har jeg malt mine mest kjendte
Aasgaardstrandsbilleder – Her har jeg i over 30 år
malt på Livsfrisen og har ellers billeder der
under arbeide – Huset kjøbte jeg for 800 kr og
stort mer er det ikke værd –

Ekely. Her har jeg circa 6 atelierbygninger
hvoraf flere er friluftsatelierer – Her har jeg
under arbeide mine store friser og vægmalerier
Dertil værksteder for min fr lithografipress … 
raderpresser – Jeg må ha stor plads forat træate{ … }lierene ikke skal brænde