Munchmuseet, MM N 449

MM N 449, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Uidentifisert mann.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 449 bl. 1r

    Det vilde være det reneste
barbari at skjære bort de { … }præktige
skovens konger som står på min
eiendom næsten en meter fra grændsen.
– De burde være gla så længe {d}De så
det deilige grønne –

    Hvis jeg skar bort toppene vil
De alligevel intet ingen annen utsigt
ha end til mit atelier og nogle
træer der fuldstændig tar bort synet
af vannet –

    Træerne står er ikke høiere end
et par meter over det pla{ … }teau
Deres eiendom står på