Munchmuseet, MM N 451

MM N 451, Munchmuseet. Ikke datert. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 451 bl. 1r

    Eiendommen

    { … }Jeg har { … }havt såmegen
ærgrelse over folk  …  at
folk har næsekastet mig
mine mange eiendomme

    Når Gaugin nævner dem så
er det på sin plads at forklare
folk at de 3 jeg har h er og
har været mine arbeidssteder
og nødvendige for mig arbe
Hytten i Aasgaardstrand for
Livsfrisen og an Nedre
Ramme for Forskerne og store badebilleder og  … 
og Ekely for mine store
dekorative arbeider vægmalerier
og trykkerier for grafik