Munchmuseet, MM N 479

MM N 479, Munchmuseet. Ikke datert. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 479, s. 1

    død, hun er i himmelen
    Mamm‹a› er i himmelen
hun er ikke her mere. vi håber
{ … }Alle var så høitidelige og de
sagde stakkar til dem. Berta Kommentar
begyndte først at storgråte og så
gråt de alle sammen. Karlemann Kommentar
og så gråt de allesammen  … 
Og så var de alle så venlige ‹og mod de›
klapped dem de klapped dem { … }på kinden
og sagde stakkar{ … } …  dem. Men da gråt
de endnu me{re}get mere. Så fik
Berta Kommentaren dukke og Karlemann Kommentar en
{ … }Noahs ark    så standsede gråten en stund
‹med›    den begyndte igjen da de kom ud
i kulden. Det var klin{g}kene koldt {N}Himmelen mørkeblå
 … med mange mange stjerner og
B. Der sa ‹ingen› ‹trang› Man Ma{n}det ‹det hørtes blot›
de knake{ … }de under støvlene ‹og› gråten
stod dem i halsen hele veien
og så dombjælder i det fjerne og \af og til snøflag/
og undertrykt gråt og så

    Hjemme måtte de ha fik de gotter
og så legte de lidt med
Nohs ark.

    Og Hjemme Da de kom hjem
gik Karleman Kommentar ned i sengev{ … }ærelse
Han kjendte sig ikke rigtig igjen

    Hvor var mama henne?

 

Munchmuseet N 479, s. 2

    Det var så underlig tomt og renvasket
de to store senge stod der med
lagener over
så store og tomme
ved siden af hinanden    { … }Skjærmbrætet
var væk. og han kunde Hvor var
hun henne han han ledte rundt i
værelset og så under s{æ}engen
hun var der ikke ingensteds a{ … }t finde

    Så gik han h ind og ledte
hv
legte med No{h}ahs ark.
Og han blev uenig med Berta Kommentar
for { … }Berta Kommentar så var kjed af { … }dukken –
og så vilde hun have Noahs
ark og sagde den den var ligeså
meget hendes – Men { … }Så pu{ … }ffede
de til hinanden. Og s{ … }å klorede
Karle Kommentar Berta Kommentar

 

Munchmuseet N 479, s. 3

    Karleman Kommentar sad overskrævs på
{ … }Gjærdet – og plyst og plystringen
så holdt han op at plystre og man { … }hørte
holdt han op at plystre var
inget ting alt var så stille
alt så stille. Der var ingen sky
på himmelen. Solen skinnede
ned i gården
Alt var solblankt.
Solen skinnede Husene med {og}Kjøkkenvin
duer og de kuløiede Gangvinduer,
Haven Gårdsrum …  og ka …  haven
‹inders inde› lå i sol.  …  Berta Kommentar gik med høitidelig
op og ned ‹med› nogle veninder. { … }De
var klædte i lyse sommer kjoler med
nystrøgne stive { … }forklæder som de
stadig rettede { … }også glattede med sin
og Berta Kommentar svingede med en liden
‹høirød› parasol med langt skaft
og knirkede med skoene    nye sko
med sløifer. Så gik de ind i haven
spadserede rundt bedene og Berta Kommentar brak
og to pent og sirlig en blomst. som hun
gav til ham

Irene Kommentar skulde få en { … }ny kjole der var ikke var
endnu penere end Bert{ … }has Kommentar. Den skulde være lyseblå
med nydelige guldknapper. og  …  rød sløif{ … }e bag.
og så skulde hendes mama ‹gøre›

 

Munchmuseet N 479, s. 4

en ny stor dukke
Og
    Berta Kommentar  …