Bertha, Berta

Litterær figur antakelig basert på Munchs søster Sophie Munch.

Kommentaren er knyttet til disse tekstene

MM N 154, s. 1
MM N 154, s. 2
MM N 154, s. 2
MM N 154, s. 3
MM N 154, s. 3
MM N 154, s. 3
MM N 154, s. 3
MM N 154, s. 3
MM N 479, s. 1
MM N 479, s. 1
MM N 479, s. 2
MM N 479, s. 2
MM N 479, s. 2
MM N 479, s. 3
MM N 479, s. 3
MM N 479, s. 3
MM N 479, s. 3
MM N 479, s. 4
MM T 2761, bl. 4v
MM T 2761, bl. 6r
MM T 2771, bl. 3v
MM T 2893, bl. 4r