Munchmuseet, MM N 537

MM N 537, Munchmuseet. Datert 31.12.1934. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 537 bl. 1r

    3{0}1–12–1934
    I kjæltringer og snigmordere I kan
nok overliste mig {–}tror I.

    Mit fort er ikke altid besat af mine
tropper tankerne – Jeg sender dem ut i
universet forat studere klodernes gang
og atomernes liv og spaltning – Jeg lytter til ‹lar›
æter dem lytte til æterens bølgesvingninger –
Jeg sender dem ind i jordens indre forat
opsøge jordens magter og liv – Det store
mægtige væsen som vi mennesker går { … }på
og er del af – Jeg studerer d lar dem studere
dette mægtige væsens flugt mellem kloderne –

    D{ … }a er mit fort ikke nok beskyttet mot
{ … } …  skumlen, lyve og ‹rygtemageri› – I { … }der har
jeg { … }jer tanke { … }på sin plads og stadig kan
veie og vogte jers handlinger og tror at kunne
vog vogte og følge mine fjed

    Men jeg opdager jeg  …  eders rænker. Da
kalder jeg alle mine tankehære tilbage
til fortet – Bemander hvert sted {–}med mine
vagtsomme tankefugle – Jeg gir mig tid. {s}Sender

 

Munchmuseet N 537 bl. 1v

en hærskare af tankefugle ut på rekognocering
gir mig god tid – Gjør alt i forsvarli forsvarsstand
Jeg lurer eders rænker ut –

    Og jeg er forsvarsberedt og angrebsberedt –
I et nu er mine tankefugle over
for sikre i var på seiren – \I øgler og snigmordere/

    Jeg blotlægger jers rænker – og { … }I
er selv fangen og det er jeg der straffes


    Når jeg sover i mit fort er mine
tankefugle spredt i universet og sanker
nye ideer nye syner

    Da vågner ‹yrer› øglerne og skumlere og mordere
Wenn ich slief kam ein {s}Schwein und
frass in meine Lorbeer