Munchmuseet, MM T 2748

MM T 2748, Munchmuseet. Datert 1927–1934. Skissebok.
© Copyright Munchmuseet

No-MM_T2748-00-R
No-MM_T2748-00-Ri
Munchmuseet T 2748, s. 1
Munchmuseet T 2748, s. 3
Munchmuseet T 2748, s. 4
Munchmuseet T 2748, s. 5
Munchmuseet T 2748, s. 9
Munchmuseet T 2748, s. 11
Munchmuseet T 2748, s. 13
Munchmuseet T 2748, s. 15
Munchmuseet T 2748, s. 17
Munchmuseet T 2748, s. 19
Munchmuseet T 2748, s. 21
Munchmuseet T 2748, s. 23
Munchmuseet T 2748, s. 24
Munchmuseet T 2748, s. 25
Munchmuseet T 2748, s. 27
Munchmuseet T 2748, s. 29
Munchmuseet T 2748, s. 31
Munchmuseet T 2748, s. 33
Munchmuseet T 2748, s. 35
Munchmuseet T 2748, s. 37
Munchmuseet T 2748, s. 39
Munchmuseet T 2748, s. 41
Munchmuseet T 2748, s. 43
Munchmuseet T 2748, s. 45
Munchmuseet T 2748, s. 46
Munchmuseet T 2748, s. 47
Munchmuseet T 2748, s. 49
Munchmuseet T 2748, s. 50
Munchmuseet T 2748, s. 51
Munchmuseet T 2748, s. 53
Munchmuseet T 2748, s. 54
Munchmuseet T 2748, s. 57
Munchmuseet T 2748, s. 59
Munchmuseet T 2748, s. 61
Munchmuseet T 2748, s. 62
Munchmuseet T 2748, s. 63
Munchmuseet T 2748, s. 65
Munchmuseet T 2748, s. 67
Munchmuseet T 2748, s. 68
Munchmuseet T 2748, s. 69
Munchmuseet T 2748, s. 71
Munchmuseet T 2748, s. 73
Munchmuseet T 2748, s. 75
Munchmuseet T 2748, s. 77
Munchmuseet T 2748, s. 79
Munchmuseet T 2748, s. 81
Munchmuseet T 2748, s. 91
Munchmuseet T 2748, s. 93
Munchmuseet T 2748, s. 94
Munchmuseet T 2748, s. 95
Munchmuseet T 2748, s. 96
Munchmuseet T 2748, s. 99
Munchmuseet T 2748, s. 100
Munchmuseet T 2748, s. 101
Munchmuseet T 2748, s. 103
Munchmuseet T 2748, s. 105
Munchmuseet T 2748, s. 107
Munchmuseet T 2748, s. 109
Munchmuseet T 2748, s. 111
Munchmuseet T 2748, s. 112
Munchmuseet T 2748, s. 113
Munchmuseet T 2748, s. 114
Munchmuseet T 2748, s. 115
Munchmuseet T 2748, s. 116
Munchmuseet T 2748, s. 121
Munchmuseet T 2748, s. 123
Munchmuseet T 2748, s. 124
Munchmuseet T 2748, s. 125
Munchmuseet T 2748, s. 127
Munchmuseet T 2748, s. 133
Munchmuseet T 2748, s. 135
Munchmuseet T 2748, s. 137
Munchmuseet T 2748, s. 139
Munchmuseet T 2748, s. 141
Munchmuseet T 2748, s. 145
Munchmuseet T 2748, s. 147
Munchmuseet T 2748, s. 149
Munchmuseet T 2748, s. 151
Munchmuseet T 2748, s. 154
Munchmuseet T 2748, s. 155
Munchmuseet T 2748, s. 156
Munchmuseet T 2748, s. 159
Munchmuseet T 2748, s. 556
Munchmuseet T 2748, s. 558
Munchmuseet T 2748, s. 560
No-MM_T2748-999-V
Vis forklaring av tegn og farger i visningen
Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

© Copyright Munchmuseet