Munchmuseet, MM N 538

MM N 538, Munchmuseet. Ikke datert. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 538 bl. 1r

En tysker spurte mig:
Men {d}De kan blive bra
kvit meget af Deres plager
Da svarte jeg –

    De hører mig og min kunst
til – De er blit et med mig
og det vil knække min kunst

    Jeg ønsker at beholde disse
lidelser –


    Derfor I dårer der tror
hånlig h at forfølge mig
med Eders lumpne skumlerier
Eders hån og ondskabsfulde
forsøg på at knække sparke
ben under mig – I kan
skade mig men ikke kan I
nå at sænke mit hoved
som en skoleguts –

 

Munchmuseet N 538 bl. 1v

tvang mig til forsigtighed og der
stadig indprentedes mig af min far –

    Alt dette bragte mig til at
reflektere og vende mig indad –

    Min kunst fik sin rod
i disse reflektioner hvor jeg søgte
forklaring på dette misforhold til
livet – Hvorfor var jeg ikke
som andre? Hvorfor født noe jeg ikke
havde bedt om

    Forbannelsen og reflektionen over
den blev undertonen i min
kunst – Dens stærkeste undertone
og uten den var min kunst en
annen –

    Men i reflektionene over denne
og d udløsningen i min kunst
lå trang til og ønske om at
min kunst kunde bringe mig
lys i mørket og osså lys for
d menneskene –