Munchmuseet, MM N 550

MM N 550, Munchmuseet. Ikke datert. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 550 bl. 1r

    For mulig at opnå såvidt fred
at jeg ikke helt må slutte et male
om jeg end er fuld af skabertrang og
skaberævne må jeg henvende mig
offentligheden for m derved at kunne
få nogen hjælp

    Jeg har i årevis prøvet på alle
måter at få  …  Akers skattenævnd
forstålig min stilling –

    Er det ikke muligt at
jeg resten af mine dage kan
få arbeidet på det jeg hele mit
liv har kjæmpet for og ikke blive
forstyrret af myndighetene med ‹dets›
argeste lov og mot værdien af
mit arbeide de småligste bagateller