Munchmuseet, MM N 552

MM N 552, Munchmuseet. Datert 26.4.1910. Brev til Kai Christensen

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 552 bl. 1r

    
    Hr Kai Christensen
    Rantzausgade 72 4
    Kjøbenhavn

 

Munchmuseet N 552 bl. 1v


[Red.:
    Ikke Munchs håndskrift.]


 

Munchmuseet N 552, s. 1

    
    Hr Kai Christensen


    Tak skal De have for
Brevet – og Deres vakre Digt –
U{ … }ndskyld at jeg har så
vanskeligt forat skrive –

    { … }Med hensyn til Di{k}gtets –
s{ … }å Forhold til  …  mit Billede
– så har De naturligtvis villet
lægge deri hva De har følt ved
at se { … }Billedet – (altså kommer
– uten Hensyn til Titelen
der skulde pege hen på noget
jeg vilde lægge i det –

 

Munchmuseet N 552, s. 2

    Jeg skal da sige – at jeg selv
ha i Grunden har funnet
{ … }Titelen Wampyr falsk –
og misvisende – Den er blit
hængende ved fordi det gav
noget av Billedet og fordi
jeg er kje av Titeler –

    Jeg har senere gjo tegnet
en virkelig Wampyr –
– Det er meget i Deres
Digt der giver den Stemning
jeg vilde give Udtryk for –
– Det var s …  ung Elskov
– (Det er tegnet for mange

 

Munchmuseet N 552, s. 3

år siden{–}) – og Kvinden der
hvis Læber brænder hans
Nakke – har for ham
aligevel noget af Moderen
hvortil han tyr hen
– En maler skal forresten
aldri forklare sine
malerier – han kan det
ikke –

    Jeg synes meget godt
om Deres Digt – og det
syntes osså Forfatteren
Jappe Nilssen – D

    Det undrer mig det ikke
er offentliggjort – Jeg ønsker { … }Dem
alt godt    

     {o}Og hjertelig Hilsen
    Deres Edv Munch

 

Munchmuseet N 552, s. 4

    Jeg håber De har det godt